Gezondheid

Gouverneurs vragen regering om in te grijpen en Overlegcomité te vervroegen

door Margo Ombelets

De provinciegouverneurs in ons land zijn samengekomen voor een crisisoverleg. Ze vragen de regering om het Overlegcomité snel te laten samenkomen om nieuwe maatregelen te bespreken. De gouverneurs hopen zo de vierde coronagolf nog in te dijken.

Meer info in het TVL-Nieuws om 18 uur 30.