Onderwijs

1 miljoen zelftesten voor leraren om zich preventief te testen

door Margo Ombelets

Op ongeveer 2 weken tijd zijn er 1 miljoen zelftesten verdeeld in het Vlaams onderwijs. De laatste schoolgemeenschappen, instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en centra voor volwassenenonderwijs kregen gisteren de zelftests om al hun personeelsleden nog tot het einde van het schooljaar 2x per week preventief te testen. Vanaf vandaag worden er nog eens meer dan 220.000 zelftests geleverd aan het hoger onderwijs. 

Uit een bevraging bij het onderwijspersoneel blijkt dat 94% van de respondenten de zelftesten 2x per week gebruikt. Liefst 85% geeft aan dat hun mentaal welbevinden verhoogt dankzij de zelftests. "Met deze zelftests verhogen we de veiligheid op school én het veiligheidsgevoel bij de leerkrachten", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Ook in de laatste rechte lijn van dit schooljaar blijven we waakzaam en voorzichtig".

2 zelftesten per week
De zelftesten zijn een extra verdedigingsmuur rond onze scholen, na onder meer de klassieke PCRtests, de contactopsporing door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), de mobiele testteams en de sneltests. Dankzij de zelftesten kunnen de personeelsleden van basisscholen, secundaire scholen, instellingen van het deeltijds kunstonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs zich nog tot het einde van het schooljaar 2x per week preventief testen. Met een zelftest kan je thuis snel en eenvoudig nagaan of er reden is om een PCR-test te ondergaan, zelfs al zou je geen symptomen vertonen. Het was even wachten op de federale goedkeuring van deze zelftesten, zelfs na bestelling én levering van deze zelftesten. Nadat er eindelijk groen licht kwam, begon de levering aan de scholengemeenschappen meteen.

1 miljoen zelftesten
Op ongeveer 2 weken tijd zijn er meer dan 1 miljoen zelftesten verdeeld in het Vlaams onderwijs. Gisteren kregen de laatste scholengemeenschappen, instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en centra voor volwassenenonderwijs hun zelftests: telkens voldoende om alle personeelsleden die nog niet gevaccineerd zijn nog tot het einde van het schooljaar 2x per week preventief te testen. In het leerplichtonderwijs (basisonderwijs + secundair onderwijs) zijn er bijna 900.000 zelftests verdeeld, in het deeltijds kunstonderwijs bijna 30.000 en in het volwassenenonderwijs bijna 38.000. Ook de CLB’s, de internaten en de Onderwijsinspectie hebben zelftests gekregen. Vanaf vandaag worden er nog eens meer dan 220.000 zelftesten geleverd aan het hoger onderwijs. 

Leraren voelen zich veiliger voor de klas
De zelftesten zijn populair en hebben een positieve impact op het onderwijspersoneel. Dat blijkt uit de evaluatie van het proefproject met zelftesten, dat in mei vooraf ging aan de brede uitrol over het volledige onderwijsveld. De Vlaamse Overheid werkte hiervoor samen met Vlaams Apothekers Netwerk. Uit een bevraging bij de onderwijspersoneelsleden die betrokken waren in dit proefproject blijkt dat 94% van de respondenten die aan de slag gingen met de zelftesten tweemaal per week een zelftest uitvoerde. Liefst 85% rapporteerde een verhoogd mentaal  welbevinden. 98% van de onderwijspersoneelsleden gaf aan dat ze – ondanks de zelftesten – toch gemotiveerd bleven om de veiligheidsmaatregelen op school vol te houden. "Er was een verhoogd veiligheidsgevoel, maar geen verlaagd verantwoordelijkheidsgevoel bij onze leerkrachten", zegt Weyts.

Proefproject
Leerkrachten kunnen terecht bij de apotheker wanneer ze vragen hebben over zelftesten of het gebruik ervan. Ook die ervaringen zijn heel positief. "Tijdens het proefproject konden scholengemeenschappen de zelftest bij hun lokale apotheker halen. Op deze manier zorgden apothekers mee voor een veilige heropening van de scholen", zegt directeur Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN). "Leerkrachten en scholengemeenschappen kunnen nog steeds bij hun lokale huisapotheker terecht voor vragen over het correct gebruik van zelftesten, en ook andere vragen in verband met bijvoorbeeld vaccinatie. Zeker nu men ook de jongere populatie wil laten vaccineren, is een goede uitleg noodzakelijk. We zijn heel positief over onze samenwerking met het Vlaams Onderwijs".