Nieuws

12 gemeenten uit België en Nederland naar Raad van State tegen Liège Airport

Riemst en 11 gemeenten uit beide Limburgen zetten de procedure verder tegen de permis unique verleend voor de verdere exploitatie en uitbreiding van de luchthaven Liège Airport. In de vergunning werd onvoldoende rekening gehouden met de leefbaarheid in de omliggende gemeenten. 

De 12 gemeenten gingen al een eerste keer in beroep tegen de vergunning in eerste administratieve aanleg op 26 augustus 2022. De voornaamste bekommernissen situeren zich op het vlak van geluidshinder en effect op het milieu. De geluidsoverlast wordt erkend: in de nieuwe beslissing wordt afgestapt van het  systeem van een globaal geluidsquotum voor vluchten tijdens de nachtperiode, maar wordt geopteerd voor een individueel geluidsquotum per vliegtuig maar met een graduele afbouw. Zo laat de vergunning de deur open voor nog 7 jaar geluidshinder. 

Het aantal vergunde vluchten werd verhoogd van 35.000 naar 55.000 per jaar (gemiddeld 150 vluchten per dag). Bovendien zijn de mogelijke effecten van stikstofemissie op kwetsbare en beschermde Natura 2000-gebieden niet in acht genomen.

"Ongerust over nachtrust"
"De huidige vergunning heeft een enorme impact op mens en milieu. Uiteraard erkennen we het economische belang van de luchthaven, maar we zijn eveneens ongerust over de nachtrust van onze inwoners. De gemeenten in de rand van Liège Airport willen aangename plekken zijn om te wonen. Er is onvoldoende rekening gehouden met de bekommernissen en adviezen van de gemeenten op Vlaams en Nederlands grondgebied. We hebben bijgevolg vandaag beslist de procedure tegen de vergunning verder te zetten via de Raad van State," zegt burgemeester Mark Vos.

12 gemeenten
Naast Riemst stappen ook Gingelom, Heers, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Voeren, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals mee in het beroep.