Nieuws

18 bomen op Gruitroder- en Breekiezel in Bree worden gekapt

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf maandag 3 april achttien bomen op de Gruitroderkiezel/Breekiezel in Bree rooien. Het gaat om grote zomereiken, die gevaarlijk dicht op de weg staan. De bomen worden gekapt door gecertificeerde boomverzorgers om de veiligheid van weggebruikers te bevorderen. De werken duren een week met plaatselijke hinder voor doorgaand verkeer.

De bomen die gerooid worden bevinden zich tussen de kruising van de Gruitroderkiezel met de Pater Coninxlaan en de kruising van de Breekiezel met de Muizendijkstraat, aan beide zijden van de weg. Op de grens van Bree met Oudsbergen. Het gaat om bomen die op een te korte afstand van de rijweg staan, waardoor de wegbreedte en zichtbaarheid op sommige plaatsen beperkt worden. Bovendien kunnen de boomwortels op termijn schade aan het wegdek aanrichten.

Nieuwe jonge bomen
De desbetreffende bomen zijn alvast gemarkeerd en worden na verwijdering gedeeltelijk ter plaatse verhakseld. Grote restanten zullen weggevoerd worden. In het volgende plantseizoen worden er jonge bomen op een veilige afstand van de weg geplant.

Minderhinder-maatregelen
Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

Gemotoriseerd verkeer kan aan verlaagde snelheid de mobiele werfzone van zo’n 200 meter beurtelings passeren met tijdelijke verkeerslichten. Dat zal voor enige verkeershinder zorgen.

Fietsverkeer volgt een lokale omleiding. Bushaltes op de N730 blijven bereikbaar.

6 dagen
De werken starten op maandag 3 april en duren een zestal dagen, mogelijk ook op zaterdag. De werken worden uitgevoerd in de paasvakantie en buiten de spitsuren, tussen 9 en 16 uur. Dit om de hinder voor werkverkeer te beperken.