Economie

2 op 3 bouwbedrijven kampen met tijdelijke corona-afwezigen

64% van de bouwbedrijven had afgelopen week één of meerdere afwezigen door de vierde coronagolf, waardoor de bouwactiviteit vertraagd werd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Confederatie Bouw.

Corona treft ook de bouwbedrijven. Het hoge aantal corona-afwezigen hindert de bouwactiviteit. 95% van de getroffen bouwbedrijven ziet zijn opleveringstermijn verlengen en 93% loopt kostenverhogingen op als gevolg daarvan. 4 op 10 bouwbedrijven moeten werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatsen als gevolg van corona. 

Tegelijkertijd stelt de Confederatie Bouw vast dat 75% van de bouwondernemingen momenteel één of meerdere vacatures heeft openstaan. Ook dat blijft niet zonder gevolgen voor de consument: een kwart van de bouwbedrijven beperkt hun offertes, terwijl één vijfde de leveringstermijnen verlengt.