Politiek

28.000 Limburgers krijgen brief over regels van hun eigendom aan een waterloop

embed
door Luc Moons De provincie heeft een brief verstuurd naar 28.000 Limburgers omdat hun perceel grenst aan een waterloop of een beek. Sindsdien staat de telefoon van het Meldpunt Water bij het provinciebestuur roodgloeiend. Nogal wat mensen zijn ongerust. Ze denken dat ze belastingen moeten betalen of dat ze hun bouwwerken in hun tuin moeten afbreken. Gedeputeerde Vandenhove stelt hen gerust. Het is niet de bedoeling een heksenjacht te organiseren. Wel zal bij nieuwe bouwdossiers strenger opgetreden worden.