Economie

3,2 miljoen euro voor restauratie van deel steenkoolmijn Beringen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 3.200.000 euro toe aan de NV Be-Mine voor de restauratie van kolenwasserij 4 en schachtbok 1 van de steenkoolmijn in Beringen.

De restauratie van de kolenwasserij en schachtbok 1 kaderen in een breder herstructurerings- en restauratieproject van de vroegere mijnsite van Beringen ‘Mijn-wereld’, dat onderdeel uitmaakt van het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK). De Vlaamse Regering keurde in 2009 een meerjarenovereenkomst goed voor de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen.

De mijnsite van Beringen omvat 100.000 m² aan bestaand gebouwenpatrimonium en is daarmee de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen en uniek in Europa. De site is beschermd als monument sinds 1994. Onder de naam be-MINE wordt de site herbestemd. Stedelijke functies zoals wonen, werken, winkelen & recreatie worden daarbij evenwichtig met elkaar vervlochten. Met het masterplan voor de herbestemming van 32 hectare mijnterrein, krijgt de historische locatie een waardige, waardevolle en eigentijdse invulling. Het omvangrijke herbestemmingsproject loopt van 2009 tot 2020, en is een initiatief van de NV be-Mine.