Nieuws

8 Limburgse gemeenten financieren trajectcontroles met opbrengst snelheidsboetes

De 8 Limburgse gemeenten die deel uitmaken van de politiezone CARMA gaan voortaan uniform alle snelheidsovertredingen met het GAS 5 reglement afhandelen. GAS 5 betekent dat beperkte snelheidsovertredingen binnen een zone 30 of 50 door de steden en gemeenten zelf beboet kunnen worden. Dat met een gemeentelijke administratieve sanctie, oftewel een GAS-boete. De opbrengsten van de boetes vloeien terug naar de lokale besturen, die zo meer budget krijgen om onder andere verder te investeren in verkeersveiligheid.

Als men in de politiezone CARMA een snelheidsovertreding begaat tot 20 km/u binnen een zone met een snelheidslimiet van 30 km/u of 50 km/u, zal de administratieve afhandeling gebeuren door het lokale verwerkingscentrum van de stad Genk. Dit zowel voor overtredingen vastgesteld door een trajectcontrole, flitspaal of mobiele controle.

Hoe ziet zo een GAS-boete er dan uit?
"
Het logo #veilig werd door de stad Genk ontwikkeld om het samenwerkingsverband tussen de steden en gemeenten van de politiezone CARMA inzake veiligheid te visualiseren," zegt burgemeester Wim Dries. De boete die enkel per post bezorgd zal worden bevat het nieuwe logo, de locatie, het tijdstip en de contactgegevens van de GAS helpdesk en de betaalgegevens." Als je twijfelt aan de echtheid van de brief kan je steeds een dubbelcheck doen van het rekeningnummer op de website van de gemeenten. Dit is een van de concrete maatregelen die we nemen tegen het fenomeen phishing waarvan dagelijks mensen het slachtoffer worden."

Emotionele bijlage
De boete kan tevens een emotionele bijlage bevatten. Uit onderzoek blijkt dat een boete beter effect heeft op het rijgedrag met een begeleidende brief. Verkeersveiligheid betekent niet enkel boetes uitdelen. Het gaat vooral over mensen doen nadenken over de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. De emotionele bijlage bevat een pakkende getuigenis van een overtreder die een of meerdere slachtoffers heeft gemaakt als gevolg van overdreven snelheid of een getuigenis van een hulpverlener.

Uniformiteit binnen Politie CARMA
In de stad Genk is het GAS 5 reglement al van toepassing sinds 1 december 2021. De stad was hiermee pionier binnen de provincie Limburg. In het najaar zullen ook de andere steden en gemeenten van politiezone CARMA GAS 5 invoeren.

Op 1 oktober 2022 zijn Oudsbergen en Houthalen-Helchteren gestart als pilootgemeenten. Dit betekent dat gemeenten gefaseerd aansluiten bij de lokale verwerkingscel van de stad Genk.

"De eerste trajectcontroles in Oudsbergen zullen vanaf 2023 operationeel zijn. Hiermee streven we naar een structurele gedragsverandering die de verkeersveiligheid in onze gemeente zeker ten goede zal komen," zegt burgemeester Marco Goossens.

Ook in Houthalen-Helchteren zit de lancering van een eerste trajectcontrole in de pijplijn.

Op 1 november 2022 volgen dan de andere gemeenten: As, Bocholt, Bree, Kinrooi en Zutendaal. Zo creëren we uniformiteit rond de afhandeling van beperkte snelheidsovertredingen binnen de politiezone.

Wie doet wat?
Politiezone CARMA zal werken met éénzelfde GAS-reglement voor alle acht steden en gemeenten binnen de zone. In dit verhaal zijn drie partners betrokken: de lokale besturen, de lokale verwerkingscel en politiezone CARMA. Politie CARMA stelt de snelheidsovertredingen vast en doet de triage. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijke overtredingen en overtredingen die binnen het GAS 5 reglement vallen.

Daarna worden de GAS-overtredingen doorgegeven aan de lokale verwerkingscel in Genk. De stad Genk faciliteert de behandeling van de administratieve boetes over de gemeentegrenzen voor de hele politiezone.

Tot slot gebeurt de financiële afhandeling door het lokale bestuur waar de overtreding is begaan. De lokale politie en de lokale verwerkingscel blijven wel een belangrijke partner voor de vaststelling en de verwerking van de overtredingen. Tussen de betrokken partners zijn duidelijke afspraken gemaakt rond de kosten en opbrengsten.

Kosten & Opbrengsten
Bij GAS 5 vloeien de betaalde boetes van de lokale snelheidsovertredingen terug naar de lokale besturen. De investeringen in trajectcontroles zijn echter een flinke hap uit het budget van lokale besturen.

De verwerking van de boetes voor het verwerkingscentrum heeft een prijskaartje zowel voor de triage binnen de politiezone als voor de inning bij het lokaal bestuur. De inkomsten die na aftrek van deze kosten overblijven, stromen bij boetes vastgesteld door trajectcontroles door naar het lokale bestuur. De opbrengsten voortkomend uit vaststellingen door flitspalen en mobiele flitscamera’s gaan naar de lokale politie.

Dit budget kan vervolgens terug gebruikt worden om verder te investeren in de veiligheid van onze burgers.