Nieuws

Allereerste wildebestuiversreservaat van Vlaanderen in Genk

Vandaag opende Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir in aanloop naar de Week van De Bij het allereerste wildebestuiversreservaat van Vlaanderen. Het Agentschap voor Natuur en Bos realiseerde het reservaat op de Klaverberg op de grens van Genk en As. De Klaverberg is een unieke biotoop op de oude terril van de mijn van Waterschei die het ideale toevluchtoord vormt voor wilde bijen en andere wilde bestuivers.

Wilde bestuivers zijn van onschatbare waarde voor onze voedselproductie. Maar het gaat niet goed met deze wilde bestuivers. Daarom lanceerde minister Demir vorig jaar het Vlaamse actieplan voor wilde bestuivers. Het reservaat op de Klaverberg is een van de acties uit dat plan om de negatieve populatietrends om te buigen. 

‘Bed & Breakfast’ is het thema van deze 10e editie van de Week van De Bij. Het thema moet burgers, bedrijven en gemeenten aansporen om voldoende voedsel en nestgelegenheid te voorzien voor bijen en andere wilde bestuivers.

Op de Klaverberg is de combinatie van voedsel en nestgelegenheid ruim aanwezig. De wilde bestuivers vinden er een enorme diversiteit aan planten en verschillende soorten bijen nestelen er zich ook in hun ideale bed. Zandbijen houden van open zand en andere soorten vinden dan bijvoorbeeld weer onderdak in de oude kevergangen van dode bomen. De inventarisatie door medewerkers en vrijwilligers van Natuurpunt samen met het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Natuur en Bos bracht de enorme diversiteit in kaart. Op de Klaverberg kan je niet minder dan 107 soorten bijen en hommels waarnemen. Maar ook 34 soorten dagvlinders, 62 soorten zweefvliegen en maar liefst 442 soorten nachtvlinders.

De kudde schapen op de terril zorgt mee voor het onderhoud van de deze unieke biotoop. Hun begrazing zorgt ervoor dat de schrale vegetatie kan overleven en door de vertrappeling van de grond ontstaat op de open, warme stukken extra nestgelegenheid.