Justitie

Anoniem Drugsmeldpunt in Limburg is groot succes

Het parket en de politie ontdekten de afgelopen vijf jaar onder andere 56 plantages, 2 cannabisdrogerijen en 6 labo’s dankzij het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg. In totaal werden er 2.034 meldingen geregistreerd. 205 van die meldingen leidden tot een positief resultaat. In dit resultaat tellen ook de meerdere aangehouden drugsdealers mee, met huiszoekingen die leiden tot inbeslagnames grote hoeveelheden cash geld en drugs, soms in combinatie met een of meerdere wapens.

Het Anoniem Drugsmeldpunt is een samenwerking tussen Parket Limburg, de Provincie Limburg en de politie. Burgers kunnen telefonisch of online melding maken als zij vermoeden dat er in hun buurt sprake is van een plantage of labo. Het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg bestaat ondertussen 5 jaar. Van 2019 tot en met 2023 werden er jaarlijks respectievelijk 169, 226, 395, 477 en 631 meldingen geregistreerd. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 136 meldingen gedaan. Momenteel zijn 105 meldingen nog in onderzoek.

Het belang van een melding
"Elke melding betekent een bijdrage voor onze politiediensten," zegt het parket Limburg. De voorbije 5 jaar heeft 36,5% van de meldingen extra politionele informatie aan de politiediensten opgeleverd.

"Een melding, die aanvankelijk weinig tot vage informatie bevat, kan na verloop van tijd wel relevant worden als er bijkomende informatie binnenkomt. Vaak kunnen meldingen aan elkaar gelinkt worden, om zo tot een betere beeldvorming te komen. Ook worden meldingen afgetoetst aan reeds gekende informatie bij de politiediensten en worden op deze manier zeer waardevol."

Melding kan puzzelstukje betekenen in lopend onderzoek
"Er werden zelfs waardevolle meldingen van over onze provincie- of landsgrenzen heen geregistreerd, die een bijdrage betekenden in een lopend onderzoek binnen Limburg. Elke melding betekent een meerwaarde voor de politiediensten, doch hoe gedetailleerder (benoemen van plaats, nummerplaten, voertuigen, personen, enz. ) hoe beter de politiediensten hierop kunnen inspelen," aldus het parket.

Infoavonden Smell It
Het Parket Limburg organiseert in samenwerking met de stad/gemeente en met de lokale politiezones op regelmatige basis een studieavond over de gevaren van drugsproductie. Tijdens deze infoavonden, die toepasselijk “Smell-it” noemen, wordt geïnformeerd over de signalen die kunnen wijzen op een drugslabo of -dumping, de gevaren voor de samenleving, hoe men een dergelijke locatie herkent en welke actie je als burger kan ondernemen. Via de geurtafel kan het publiek kennismaken met de typische geuren afkomstig van drugsproductie.

Wie anoniem een melding wilt maken, kan dat telefonisch doen via 0800/20877 of online op de website anoniemdrugsmeldpunt.be.