Gezondheid

Artsen en medewerkers Jessa Ziekenhuis halen 6.000 euro op voor vzw Boven De Wolken

Enkele medewerkers en artsen van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt hebben 6.000 euro ingezameld voor de vzw Boven De Wolken. Ze klommen deze middag letterlijk een beetje dichter bij de wolken om de cheque te overhandigen.

Medewerkers en artsen konden in de maand maart snoepzakjes kopen ten voordele van vzw Boven De Wolken. De vzw biedt professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. “Met een verkoop van 889 snoepzakjes en extra sponsoring van gynaecologen, verpleegkundigen, gepensioneerden en het Jessafonds, haalden we 6000 euro op en mogen we deze actie een groot succes noemen”, zegt Terry Slootmakers, vroedvrouw op de kraamafdeling én samen met vier collega’s trekker van de actie. 

De overhandiging van de symbolische cheque gebeurde bovenop het ziekenhuis, zo dicht mogelijk bij de wolken. Renilde Cox, hoofdvroedvrouw: “vzw Boven De Wolken is doorheen de jaren een stabiele partner geworden van onze afdeling. Zij geven immers een tastbare herinnering aan ouders van
sterrenkindjes. In naam van Jessa wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich dagelijks inzetten voor dit
prachtige gebaar!”