Mobiliteit en Verkeer

Bouw fietsbrug aan sluizencomplex Godsheide gaat in augustus van start

De provincie Limburg start nog dit jaar met de bouw van een nieuwe fietsbrug aan de sluis in Godsheide in Hasselt. Het aanvangsbevel werd gegeven. De aannemer voert momenteel de nodige voorstudies uit om in augustus effectief te starten met de werken. De bouw zal ongeveer negen maanden duren. Wanneer alles volgens plan verloopt, zal de brug er tegen mei 2021 liggen.

De fietsbrug zal deel uitmaken van de Albertkanaalroute. Dat is de fietssnelweg (F72) die Ham met Riemst verbindt over een traject van 62 km. De fietsbrug zal voor een vlotte oversteek moeten zorgen ter hoogte van de sluis in Godsheide. “Vandaag kan de fietser niet veilig oversteken tussen het autoverkeer”, vertelt gedeputeerde voor mobiliteit Bert Lambrechts. “Er is te weinig plaats op het sas om goede fietsinfrastructuur te leggen. Met de bouw van de fietsbrug wordt dit probleem verholpen en creëren we een vlotte, veilige en comfortabele verbinding.”

Het hart van het Limburgse fietssnelwegennetwerk

De provincie investeert de komende jaren fors in de aanleg van fietssnelwegen. Er werd een plan goedgekeurd met fietssnelwegtracés doorheen de volledige provincie. Deze fietsbrug in Godsheide is het grootste project en van groot belang binnen het totaalpakket. De fietsbrug ligt immers op een drukke fietsroute en verbindt de universitaire campus in Diepenbeek met de Corda Campus en de onderwijscampussen in Hasselt. Verder sluit de brug twee fietssnelwegen op elkaar aan: de F72 tussen Ham en Riemst, en de F74 tussen Hamont-Achel en Sint-Truiden. Die twee fietssnelwegen vormen samen de kern van het Limburgse fietssnelwegennetwerk.

Kostenplaatje van 6,2 miljoen euro

De bouw van de brug is een initiatief van de provincie Limburg en zal in totaal 6,2 miljoen euro kosten. De provincie Limburg, de Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) staan in voor de kosten. De tijdelijke vereniging Hye/Aelterman zal het project effectief realiseren.