Justitie

Brand industrieterrein Bilzen legt crystal meth-labo bloot

door Margo Ombelets

Het gebouw op industrieterrein Caetsbeek in Bilzen, waar eind oktober een zware brand woedde, werd als drugslabo gebruikt. Na uitgebreid onderzoek, blijkt dat de bedrijfshallen gebruikt werden om crystal meth, een synthetische drugs, te produceren.

Op 25 oktober brak rond 21 uur een zware brand uit op de industriezone Caetsbeek in Bilzen. Tijdens de blus- en ruimingswerken werd er door de hulpverleners een abnormale en doordringende chemische geur waargenomen. Daarop werd een opsporingsonderzoek opgestart. De branddetectiehond kon de locatie aanduiden waar de zware brand is ontstaan. Het Labo van de federale gerechtelijke politie trof onder het puin van de ingestorte loods, sporen en attributen aan die duiden op de aanwezigheid van een chemisch drugslabo. Verder onderzoek door de federale gerechtelijke politie van Limburg wijst uit dat in de loods een professioneel drugslab bevestigd was.

Een explosie van dit drugslab deed de bedrijfsbrand ontstaan. Daarenboven blijkt het chemisch drugslabo vermoedelijk te zijn ingericht om methamfetamines te produceren. Het gaat om het derde dergelijk labo dat in 2019 in België werd aangetroffen. 

Levensgevaarlijke drugs
Het parket noemt het aantreffen van het synthetisch druglabo zeer alarmerend. "Vooreerst lopen de gebruikers een enorm gezondheidsrisico door het innemen van deze uiterst verslavende drug. Ze veroorzaakt het verlies van tijdsbesef en van de behoefte tot eten en slapen, met alle gevolgen die hierbij horen. Slechts 6% van de afgekickte gebruikers slaagt erin niet te hervallen," staat er in het persbericht van het parket. Oververhitting, hartaanval, hersenbloeding en psychotische reacties zijn maar enkele ernstige gezondheidsrisico’s.

Het eindproduct is het zogenaamde ‘crystal meth’. Deze drug is vele malen krachtiger en verslavender dan de andere synthetische amfetamines (speed) en is daarom ook duurder (momenteel rond de 100€ per gram). De winsten zijn gigantisch. De productie en smokkel van methamfetamines bleek in het verleden voornamelijk georganiseerd door Zuid-Amerikaanse criminele organisaties.

De kracht van de explosie duidt op de hoge risicograad van dergelijke productielabo’s in een bewoonde omgeving. Het is een wonder te noemen dat er geen slachtoffers zijn gevallen tijdens of na deze explosie.

Aantal druglabo’s en dumpingen in Limburg 2019
Deze ontdekking is het dertiende drugslabo in 2019 in Limburg. In 8 labo’s werd effectief geproduceerd. In 2019 gebeurden er ook 23 dumpingen van chemisch afval, afkomstig van synthetische drugslabo’s.

Parket roept op om drugslabo's te melden
"Opnieuw roepen we onze inwoners op om verdachte signalen op volstrekt anonieme wijze te melden aan de politie via het oproepnummer 080020877. Sedert 17 april 2019 kwamen al talrijke en nuttige tips naar voren die ons helpen in de strijd tegen deze chemische druglabo’s," aldus het parket.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo steeds terugvinden.

Signalen die o.a wijzen op een dumping:

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten


Signalen die wijzen op een drugslabo: 

 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Wie één van deze signalen opmerkt, wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”. 

Bekijk ook: