Nieuws

Brouwers roepen op tot dringende heropening van cafés en restaurants

door Margo Ombelets

Zoals zovele anderen worden ook de Belgische brouwers zwaar getroffen door de COVID-19- pandemie. De sluiting van cafés en restaurants, het verbod op evenementen, de daling van de export, de stijgende grondstofprijzen: 2020 was het slechtste jaar voor de Belgische bierindustrie sinds de Tweede Wereldoorlog.

In vergelijking met 2019 is de consumptie buitenshuis met 50 procent of met maar liefst 445 miljoen pintjes gedaald. Naast de rampzalige economische impact, die ook in 2021 nog voelbaar zal zijn, vrezen de brouwers voor de dramatische maatschappelijke gevolgen van de langdurige sluiting van plekken van ontmoeting, ontspanning en gastvrijheid.

Samen voor een veilige heropening
De sector is ervan overtuigd dat de oplossing voor deze crisis niet ligt in de sluiting van de cafés en restaurants, maar in een veilige en gecontroleerde heropening ervan. Uiteraard begrijpen de brouwers de ernst van de gezondheidssituatie en daarom roepen ze, samen met de betrokken sectoren, de politieke besluitvormers op om proactief na te denken over oplossingen voor een veilige, snelle en definitieve heropening van de horeca, en van de cafés in het bijzonder.

Een jaar de na de uitbraak van COVID-19 willen de Belgen hun sociale leven terug oppikken en hun buurtcafé of favoriete restaurant steunen. Net als de brouwers hebben zij behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Daarom pleiten de Belgische brouwers voor dialoog en dringt de sector erop aan dat er zo snel mogelijk een datum wordt vooropgesteld voor de heropening van de cafés en restaurants zodra de gezondheidsindicatoren dit toelaten.

"De Belgische brouwers willen constructief samenwerken met de verschillende overheden en de horeca om de regels te bepalen die moeten worden gerespecteerd in het kader van een veilige heropening. Door zich strikt te houden aan maatregelen zoals bediening aan tafel, verplichte mondmaskers en voldoende afstand tussen de tafels, ziet de federatie geen reden waarom cafés en restaurants niet tegelijk zouden kunnen heropenen. De sector pleit daarom voor een gezamenlijke heropening, zonder onderscheid tussen de twee soorten etablissementen," benadrukt Krishan Maudgal, directeur van de vzw Belgische Brouwers.

Cijfers in vrije val
Zowel op economisch als op sociaal vlak is de sluiting van de restaurants en cafés dramatisch voor de eigenaars en uitbaters. Het heeft ook dramatische gevolgen voor hun leveranciers. Met de sluiting van de horeca verloren de brouwers de helft van hun afzet in cafés in 2020. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de brouwerijsector met dergelijke cijfers wordt geconfronteerd. Bovendien zijn vele brouwers ook eigenaar van horeca-etablissementen en investeren ze volop in dergelijke zaken. Zonder duidelijkheid over de heropening kunnen brouwers hun steunmaatregelen voor hun partners niet plannen.

Belgische brouwerijen in gevaar
De cafés waren slechts 20 % van het jaar 2020 open onder normale omstandigheden. Ze moesten bijna de helft van het jaar volledig sluiten en voor het resterende derde deel onder strikte voorwaarden werken. Dit leidt tot liquiditeitsproblemen voor een groeiend aantal brouwerijen die in 2019 nog gezond en solvabel waren. Voor 2021 vreest de sector niet alleen grote financiële problemen in de hele horecasector, maar ook bij de brouwers. De Belgische brouwers verwelkomen de door de autoriteiten beloofde steunmaatregelen, maar die zijn onvoldoende en worden niet altijd toegepast. De brouwers, waaronder veel KMO’s, hebben nu en in de toekomst steun nodig.

De federatie hoopt dat haar leden hun activiteiten zo snel mogelijk kunnen hervatten en dat de impact op de biercultuur in België, die door UNESCO als immaterieel erfgoed is erkend, op die manier kan worden beperkt.