Nieuws

Dan toch geen manege aan de Hoefaertweg in Eigenbilzen

Het schepencollege van Bilzen levert geen vergunning af voor het bouwen van een manege in Eigenbilzen. Dat zou er komen op een terrein van bijna 3 hectare deels in recreatiegebied en deels parkgebied De Kiep. BVBA Moorskeshoeve diende begin maart een aanvraag in voor de bouw en exploitatie van een manege, maar daar kwam meteen veel protest op van buurtbewoners.

Alle bevoegde gemeentelijke, provinciale en Vlaamse diensten adviseerden het college waarbij vooral werd uitgekeken naar het advies van Natuur en Bos gezien de ligging in ecologisch waardevol bos. Tijdens het openbaar onderzoek werden 15 bezwaren ingediend: 11 min of meer gelijkaardige door buurtbewoners, 3 door natuurverenigingen en 1 door Alebi, de adviesraad voor het leefmilieu in Bilzen. Tevens werd parallel een aanvraag ingediend door BVBA Moorskeshoeve om een ontheffing van het verbod op ontbossing te bekomen bij Natuur en Bos waaraan ook een boscompensatievoorstel werd gekoppeld.

Op 13 juni 2017 werd de gevraagde ontheffing niet verleend door de administrateur-generaal van het Agentschap Natuur en Bos op basis van een aantal overwegingen die wijzen op de ecologische, landschappelijke en natuurwaarde van het gebied. Deze beslissing was van doorslaggevende aard waardoor de stedenbouwkundige vergunning niet wordt afgeleverd.