Nieuws

De Provincie ontvangt één bod voor de verkoop van het begijnhof

De termijn om een bod uit te brengen op de huisjes en het poortgebouw van het Begijnhof is vandaag, 27 januari 2017 om 14 uur verstreken. “Er heeft één partij een bod ingediend. Het bod werd uitgebracht door de UHasselt, die dit eerder op de dag al zelf communiceerde”, stelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.

Het bod zal nu worden geanalyseerd door de beoordelingscommissie. Deze analyse zal in verschillende stappen gebeuren. Daarvoor werd een procedure vastgelegd. Eerst komt er een onderzoek naar de ontvankelijkheid van de bieding. Daarna komt er een toelichtingsmoment waarop de kandidaat-koper met een ontvankelijke bieding zijn biedingsdossier komt toelichten. Hierna volgt een beoordeling aan de hand van de beoordelingscriteria, nl. prijs (op 40 punten) en de kwaliteit van de voorgestelde herbestemming van de begijnhofsite en van het voorgesteld ontwikkelings- en investeringsplan (op 60 punten).

De beoordelingscommissie is samengesteld uit 3 interne en 5 externe experten. In de procedure is bepaald dat hier minimaal een architect, een deskundige inzake onroerend erfgoed, een deskundige inzake herbestemming van erfgoed en een jurist in moeten zetelen.