Justitie

Dierenpolitie CARMA krijgt een gezicht met voltijds inspecteur Jaeken

door Margo Ombelets

De 'dierenpolitie' werd bij Politie CARMA al op poten gezet in 2015, als onderdeel van een team dat ook instaat voor Ruimtelijke Ordening en Milieu. Inspecteur Serge Jaeken geeft nu een gezicht aan het vierkoppig team en zal zich voltijds toeleggen op dierenwelzijn.

De dierenpolitie voert vaststellingen en inbeslagnames uit in het kader van de dierenwelzijnswet. Naar aanleiding van klachten of meldingen voert het team controles uit. Meestal gaat het over verwaarlozing, mishandeling of loslopende dieren. De meeste klachten en meldingen komen van burgers, maar ook de eigen diensten zoals de wijk- of interventiedienst merken soms problemen op. Het team onderzoekt de situatie, treedt bemiddelend op en neemt maatregelen indien nodig.

Inbeslagnames en proces-verbalen
"We komen wel eens in het nieuws met inbeslagnames, maar dit is zeker niet de enige, wel de zwaarste maatregel. Als we lichte inbreuken vaststellen, is het in eerste instantie belangrijk om de eigenaar bewust te maken van hetgeen er verkeerd loopt. Niet iedereen beschikt over de nodige vaardigheden om zomaar eender welk dier te houden of te verzorgen. Zo blijkt regelmatig dat eigenaars het wel goed menen, maar niet over de nodige kennis beschikken om in de behoeften van hun dieren te voorzien. In dat geval is het belangrijk om bij te sturen en er op toe te zien dat men niet in verkeerde gewoontes hervalt," vertelt Inspecteur Jaeken.

Bij zwaardere overtredingen wordt er korter op de bal gespeeld en wordt er een proces-verbaal opgesteld. Wanneer bijvoorbeeld de gezondheid van het dier in gevaar is of indien de eigenaar weigert om de leefomstandigheden te verbeteren, kan het dier door de politie in beslag genomen worden. De Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn wordt hiervan dan ook in kennis gesteld. Zij volgen het dossier verder op en beslissen wat er met het dier moet gebeuren. Verdere gevolgen voor de eigenaar zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding. Meestal wordt er een geldboete opgelegd maar bij ernstige gevallen kan een rechter ook beslissen om een (tijdelijk) verbod op het houden van dieren op te leggen.

Samen sterker
Het team werkt nauw samen met de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn. "Het goede aan deze samenwerking is dat we elkaar wederzijdse bijstand kunnen verlenen. De expertise van een dierenarts die mee ter plaatse kan gaan om een dier te onderzoeken is zeer belangrijk, en wij hebben als politie dan weer bevoegdheden die het mogelijk maken om in te grijpen," aldus Jaeken. Ook met het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) wordt af en toe samengewerkt, al gaat dit uitsluitend over dossiers met een impact op de voedselketen.

90 dieren in beslag genomen in 2020
In 2019 zijn in de zone CARMA 52 PV’s opgesteld. In 2020 werd dit aantal eind september al bereikt. In het totaal zijn er in 2019 126 dieren in beslag genomen en voorlopig 90 in 2020. Zij vonden een tijdelijk onderkomen bij het dierenasiel in Genk, het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder of bij Dieren in nood in Kinrooi. "Bij een inbeslagname komen zij het dier ophalen en nemen dit tijdelijk in bewaring. Daarna is het aan de Inspectie Dierenwelzijn om te beslissen over de bestemming van het dier. Meestal gaat het niet terug naar de eigenaar, of er worden voorwaarden opgelegd. In de meeste gevallen wordt het dier toegewezen aan een asiel of opvangcentrum," vertelt inspecteur Jaeken.

"Wij spreken voor de dieren"
Nieuw is de dierenpolitie allerminst voor inspecteur Jaeken. Bij de voormalige zone NOL was hij al een intern aanspreekpunt en als lid van de interventiedienst volgde hij ook vaak dossiers met dieren op. De patrouilles laat hij nu achterwege om zich voltijds op de dierenpolitie te concentreren. "Dieren zijn bijzondere wezens en ze verdienen om met het nodige respect behandeld te worden. Ik ben van mening dat ieder dier recht heeft op een waardig bestaan. Dieren die door mensen gehouden worden, zijn voor het grootste deel afhankelijk van deze mensen en jammer genoeg heeft niet iedereen het beste met zijn of haar dier voor. Zolang de dieren niet voor zichzelf kunnen spreken, zal ik dat voor hen doen", verklaart Jaeken zijn gedrevenheid.

Meldpunt
Wie een mogelijk verwaarloosd of mishandeld dier opmerkt, kan dit melden aan Politie CARMA via een formulier op de website. Voor een dringende situatie kan het nummer 101 gebeld worden.

Foto: Politie CARMA