Onderwijs

Dieselschandaal van Volkswagen kost 23 Belgen het leven

Onderzoekers van het MIT en Harvard (onder wie UHasselt-professor Robert Malina) schatten dat de overmatige emissies van VW in Duitsland kunnen leiden tot 1.200 vroegtijdige sterfgevallen in Europa, waaronder 23 in België. Dat komt overeen met 13.000 verloren levensjaren en 1,9 miljard euro aan gezondheidskosten.

In september 2015 gaf de Volkswagen-groep toe dat ze bij tests van VW-voertuigen in de VS ‘manipulatie-instrumenten’ gebruikte om de emissiemetingen te verlagen. Wereldwijd zijn mogelijk 11 miljoen auto’s verkocht tussen 2008 en 2015 getroffen, waaronder 2,6 miljoen in Duitsland. Uit de wegtests van de betrokken voertuigen blijkt dat hun emissiewaarden van stikstofoxiden (NOx) op 0,85 g/km lagen – meer dan vier keer de Europese limiet van 0,18 g/km. In oktober 2015 beval de Duitse motortransportautoriteit KBA de terugroeping van alle betrokken personenwagens die nog in gebruik waren.

Impact op gezondheid
Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology en Harvard University – onder wie UHasselt-milieueconoom Robert Malina – bestudeerden de impact op de menselijke gezondheid en de economische kosten van de overmatige emissies van de VW-auto’s die in Duitsland rondrijden. Aan de hand van een atmosferisch chemiemodel legden ze in hun werk een verband tussen de overmatige NOx-emissies en veranderingen in de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreinigende stoffen. “Die veranderingen worden dan gerelateerd aan wijzigingen in het aantal vroegtijdige overlijdens en verloren levensjaren.”

1,9 miljard euro kosten
Geïntegreerd over de verkoopperiode 2008-2015 en vergeleken met de zgn. ‘Euro 5-emissienorm’ schatten de onderzoekers dat de overmatige emissies van VW in Duitsland 1.200 vroegtijdige sterfgevallen in Europa kunnen veroorzaken (waaronder 23 in België). Dat zou neerkomen op 13.000 verloren levensjaren – en 1,9 miljard euro aan zorgkosten verbonden aan die verloren levensjaren. Nagenoeg 60% van de mortaliteitskosten zou zich naar schatting buiten Duitsland voordoen.

29.000 levensjaren
“Bijkomende gevolgen van toekomstige emissies zouden vermeden kunnen worden in geval van een tijdige terugroeping”, zegt prof. dr. Malina (onderzoeksgroep Milieueconomie en tweede auteur van de studie). “We schatten dat een terugroeping van alle betrokken VW-voertuigen tegen eind 2017 het verlies van 29.000 levensjaren en 4,1 miljard euro aan gezondheidskosten zou kunnen voorkomen. Tenminste: indien de emissies op de weg zouden worden teruggebracht tot de gangbare Europese emissienorm.”

Dieselmotoren
Professor Malina wijst ook op de gevolgen op bredere schaal. “Sinds geruime tijd weten we al dat de feitelijke emissies van het wegvervoer hoger liggen dan wat tijdens goedkeurings-tests gemeten wordt – vooral voor dieselvoertuigen. Terwijl wij leunen op gegevens van voertuigen van de Volkswagen-groep, kan onze analyse ook voor een beter begrip zorgen van de gevolgen voor de volksgezondheid van overmatige emissies van personenwagens met dieselmotor in het algemeen.”