Nieuws

Domein ‘De Dijken’ in Diepenbeek wordt bijna 40 hectare groter

Natuurgebied ‘De Dijken’ in Diepenbeek zal met zo’n 38,5 hectare uitbreiden. Dat maakten het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) vandaag bekend.

Deze uitbreiding biedt heel wat kansen voor het natuurgebied dat nu al 17 hectare groot is. Zo zal ANB sterk inzetten op bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Reeds 10 hectare van het aangekochte stuk is momenteel al bos. Via middelen van het boscompensatiefonds zal nog een oppervlakte van 6,5 hectare in 2021 bebost worden. Na afstemming met de huidige gebruikers hoopt Natuur en Bos in de toekomst nog zo’n 15 hectare extra bos te kunnen planten.

Verspreid over het gebied is er ook ruimte voor 7 hectare open natuur met hooilanden en mogelijk zelfs herstel van historische en zeer waardevolle blauwgraslanden, waar nog relicten van aanwezig zijn. Door deze bosuitbreiding en natuurontwikkeling kan het gebied uitgroeien tot een gevarieerd landschap met leefgebied voor soorten als de boomkikker en de Bechsteins vleermuis.

Demer en Stiemerbeekvallei

Daarnaast sluit het gebied nauw aan bij de Demer en de Stiemerbeekvallei. Door ingrepen in de waterhuishouding zijn er kansen om meer waterberging te realiseren. “Concreet gaan we waterpoelen creëren” zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Door het natuurgebied op een gepaste manier in te richten, kunnen we het als buffer inzetten om meer water vast te houden in droge periodes. Dat is enorm belangrijk om mee de gevolgen van droogte en klimaatverandering tegen te gaan.”

(Foto: Nico Vanuytrecht)