Nieuws

Dringend gezocht: jobstudenten voor perenpluk

door Margo Ombelets

Op 17 augustus 2020 starten de Vlaamse perentelers met de pluk van de Conférencepeer, een gegeerd exportproduct. Aansluitend start ook de pluk van andere perenvariëteiten, zoals Durondeau en Doyenné. Typisch voor de perenpluk is dat die in een relatief korte periode van een drietal weken moet gebeuren. En er zijn extra helpende handen nodig, Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits roept samen met het Departement Landbouw en Visserij jobstudenten op om zich te melden voor de oogst. 

Jaarlijks voert het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) labotesten en analyses uit die het beste pluktijdstip van elke peren- en appelvariëteit naar kwaliteit en bewaarbaarheid aangeven. Dit jaar kwam de periode van 17 tot en met 29 augustus uit de test naar voor als ideale startdatum voor de pluk van de Conférencepeer. De pluk van de andere perenvariëteiten start de week daarop. Het is dus erg belangrijk om op een korte periode zoveel mogelijk plukkers te verzamelen die mee de handen uit de mouwen willen steken voor het oogsten van onze smaakvolle peren. Bovendien is het plukken van peren een technische vaardigheid die een jobstudent of andere werknemer zonder ervaring snel in de vingers kan hebben. Ook zal de perenpluk afgerond zijn tegen het begin van het nieuwe academiejaar. Ideaal dus voor studenten die nog iets willen bijverdienen.

Help de oogst
De perenteelt situeert zich vooral in de regio’s Haspengouw, Hageland en het Waasland, maar ook elders in Vlaanderen zijn er heel wat fruitteeltbedrijven. Omdat het aanbod van buitenlandse seizoensarbeiders onder druk staat door de coronamaatregelen, doet Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits samen met het Departement Landbouw en Visserij een warme oproep aan jobstudenten om zich te melden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van VDAB www.helpdeoogst.be. Zo kan VDAB uit die lijst putten als een perenteler plukkers zoekt.

2.000 tot 3.000 jobstudenten nodig
Er kunnen de komende weken 2.000 tot 3.000 studenten helpen bij de oogst. Ook voor hen is er een dubbel quotum voor aantal dagen waarop ze als seizoenarbeider kunnen werken. Dat zijn er 130 in plaats van de 65 dagen andere jaren. Ook jobstudenten die niet in een fruitteeltstreek wonen, zijn meer dan welkom in andere land- of tuinbouwbedrijven. Ook zij zitten volop in de oogst en kunnen nog helpende handen gebruiken. "De fruitteelt begint door de warme temperaturen vroeger dan normaal. Door de coronacrisis zijn er minder buitenlandse seizoenarbeiders om te helpen bij de oogst, dat was ook al zo in het voorjaar. Deze periode is ideaal voor studenten die nog een centje willen bijverdienen. Daarom roepen we nu de studenten op om zich via www.helpdeoogst.be te melden om te helpen bij onder andere de perenteelt die op 17 augustus start.", zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: