Mobiliteit en Verkeer

Voorbereidende werken voor fietsbrug over Grote Ring aan scholencampus PXL

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) knot vandaag en morgen dertien platanen aan het kruispunt van de Gouverneur Verwilghensingel met de Elfde-Liniestraat in Hasselt. Ter hoogte van de scholencampus van PXL zal in de toekomst een fietsbrug komen, die het voor fietsers en voetgangers veiliger moet maken om over te steken. Boomverzorgers voeren deze week de werken uit vanaf de parking aan de campus, met mogelijke hinder voor fietsers en voetgangers.

De toekomstige fietsbrug gaat steunen op paalfunderingen die zo'n 10 meter diep in de grond geboord worden. Hoewel de infrastructuurwerken van de fietsbrug ten vroegste in het voorjaar van 2024 starten, onderzoekt AWV nu al de ondergrond op eventuele obstakels. Enerzijds leent de najaarsperiode zich best om bomen te knotten. Anderzijds biedt het de kans om eventuele voorbereidende werken uit te voeren voor de effectieve start.

Om de boringen uit te voeren, moeten dertien omliggende platanen geknot worden. Daardoor verandert het uitzicht van de bomen die de Gouverneur Verwilghensingel kenmerken. Na deze werken kunnen de bomen opnieuw groeien en worden ze tijdig onderhouden. 

In de loop van november vinden nog boringen plaats op andere locaties die meer hinder zullen veroorzaken. AWV communiceert later over de exacte data en maatregelen die genomen worden tijdens de werken.

Herbekijk hier de reportage over de fietsbrug uit het TVL Nieuws van 14/03/2023: