Politiek

Eigenaars van zonnepanelen krijgen éénmalige compensatie

door Margo Ombelets

Er komt een compensatie voor eigenaars van zonnepanelen die financieel getroffen worden door het verdwijnen van de digitale terugdraaiende teller, op voorwaarde dat ze hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. Dat kondigt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir aan na afloop van de ministerraad. 

Gisteren vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling uit het voorjaar van 2019 waardoor de digitale meter niet meer virtueel mag terugdraaien. Demir trok met een compensatievoorstel naar de Vlaamse regering, die haar akkoord gaf. 'De overheid moet zich nu als betrouwbare partner opstellen en binnen deze nieuwe realiteit voor een redelijke oplossing kiezen. Dat betekent dat getroffen gezinnen gecompenseerd zullen worden, zonder overcompensatie wanneer investeringen al voldoende rendement behaalden dankzij subsidies of fiscale voordelen uit het verleden", zegt Demir. 

De 101.000 rechtstreeks getroffen PV-eigenaars met een digitale meters krijgen nog in 2021 een eenmalige compensatie die voor een gemiddeld project een rendement van 5% garandeert. Dat is vergelijkbaar met het nieuwe subsidiesysteem vanaf 1 januari 2021. Tegelijk verdwijnen er kosten uit de energiefactuur zodat deze verder zal dalen, ook voor gezinnen die geen zonnepanelen hebben.

Daarbij wordt er wel rekening gehouden met alle steun die een installatie in het verleden reeds kreeg en het rendement dat de eigenaars hebben kunnen genieten van de periode met terugdraaiende teller. Dat wil zeggen dat gezinnen die in het verleden bijvoorbeeld konden rekenen op groenestroomcertificaten alleen maar gecompenseerd worden als ze nog geen 5% rendement haalden. Tegen eind volgende week zal voor ieder installatiejaar berekend worden wat de concrete ondersteuning in euro per kW geïnstalleerd vermogen

De regering bekijkt nog de mogelijkheid om die eenmalige investeringssteun nog met 30% te verhogen als gezinnen ervoor kiezen om de komende twee jaar te investeren in een batterij of warmtepompboiler. In dat geval kunnen ze rekenen op een bijkomende batterijpremie of warmtepompboilerpremie bovenop de bestaande. Op die manier wil de regering de energietransitie een extra duw in de rug geven en overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen.

Ook compensatie bij verdere uitrol digitale meter 
Ook de bijna 470.000 gezinnen die nog over een analoge terugdraaiende teller beschikken en nog niet over een digitale teller, krijgen tussen nu en 2029 de mogelijkheid om te kiezen voor een eenmalige compensatie.

Dit aanbod krijgen ze éénmalig tijdens de normale uitrol van de digitale tellers. De regering ambieert daarbij nog steeds een uitrol van digitale meters van 80% tegen eind 2024 en 100% tegen 1 juli 2029 voor het hele Vlaamse Gewest. Ze stapt echter wel af van de voorgenomen versnelde uitrol van de digitale meter voor zonnepaneleneigenaars. Initieel was het de bedoeling dat zonnepaneeleigenaars allemaal tegen eind 2022 beschikte over een digitale meter. Zij worden nu meegenomen in de normale uitrol en zullen gespreid over de periode 2021 – 2029 een digitale meter krijgen. Het voordeel hiervan is dat de digitale meter efficiënter uitgerold kan worden: straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente.

Gezinnen kunnen ook vrijwillig een digitale meter blijven aanvragen en dan de bijhorende compensatie ontvangen.

Het prosumententarief is na de installatie van de digitale teller niet meer van toepassing voor deze gezinnen. Daarnaast krijgen ze ook de mogelijkheid om een terugleververgoeding te krijgen van hun energieleverancier voor de energie die ze te veel opwekken.

Kosten niet in energiefactuur 
De kosten voor de terugdraaiende tellers werden via het oude systeem doorgerekend in de energiefactuur van alle elektriciteitsverbruikers. Het Grondwettelijk Hof vernietigt dat nu. “Onze redelijke oplossing bestaat er in dat we de compensatieregeling uitdrukkelijk niet in de energiefactuur verrekenen, maar op de algemene middelen en het Energiefonds nemen. Dat zorgt ervoor dat we de energiefactuur ontlasten zodat deze de komende jaren verder kan dalen, ook voor de gezinnen die nog geen zonnepanelen hebben”, zegt Demir.

De steun voor PV-eigenaars met een digitale meter dient in alle gevallen aangevraagd te worden via website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De regelgeving en de website waarop de aanvraag dient te gebeuren worden nu verder uitgewerkt.

Op de website van het VEKA kunnen mensen zich inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van de verdere stappen zodat zij op de hoogte gehouden worden vanaf wanneer ze de compensatie kunnen aanvragen: www.energiesparen.be/informeer-mij. Demir mobiliseert een deskundig team om mensen via het centrale aanspreekpunt goed en efficiënt toelichting te geven.