Onderwijs

Eind januari eerste verbeteringen voor busvervoer buitengewoon onderwijs

“Vanaf eind januari gaan we de eerste verbeteringen zien bij het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs”, dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Heel wat leerlingen die in een buitengewone school les volgen, verplaatsen zich met speciaal busvervoer. De reistijden worden steeds langer, ritten van meer dan 1,5 uur naar school zijn geen uitzondering meer. “Intussen werden een 200-tal scholen buitengewoon onderwijs gecontacteerd. De Lijn liet mij ook weten dat 80 van de 120 zones reeds hertekend werden en dat de aangepaste planningen aan de betrokken scholen werden bezorgd”, aldus Peeters.

Eind augustus organiseerde Katholiek Onderwijs nog een bevraging over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. 47% van de bevraagde scholen gaf aan dat de eerste leerlingen al voor zes uur ’s ochtends door hun bus worden opgepikt. Op 21 december bereikte de Vlaamse regering een akkoord. Dit schooljaar wordt er 11 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onder meer verschillende soorten van bijkomende vervoersmiddelen en de nodige busbegeleiding.

180 extra ritten

Op 22 en 23 december werden ongeveer 200 scholen buitengewoon onderwijs, waar een enkele rit langer duurt dan 90 minuten, op de hoogte gebracht dat ze tijdens de kerstvakantie gecontacteerd zouden worden door de dienst leerlingenvervoer van De Lijn. “Intussen kregen de scholen in 80 van de 120 zones een e-mail van De Lijn met een aantal voorstellen om hun leerlingenvervoer te optimaliseren. Hier gaat het momenteel over 180 extra ritten. Dat voorstel is intussen – met de scholen die gereageerd hebben – doorgesproken en eventueel ook aangepast”, duidt minister Peeters.

Taxi’s en minibusjes

Daar waar de ritten door collectief vervoer alsnog te lang zijn, roept minister Peeters op gebruik te maken van taxi’s en minibusjes. “Het is belangrijk dat we voor bepaalde kinderen aangepast maatwerk kunnen bieden. De Lijn liet mij weten dat ze het nieuwe bestek hierover intussen opgesteld hebben. Ook belangrijk: voor groepen onder de zes leerlingen is geen leerlingenbegeleiding nodig.”

“De afgelopen twee weken hebben mijn kabinet en De Lijn niet stilgezeten. Alle scholen werden gecontacteerd en in 80 van de 120 zones leerlingenvervoer ontvingen de scholen een aangepast voorstel. Die scholen die snel reageren, gaan dus ook sneller hun nieuw leerlingenvervoer, dat ervoor moet zorgen dat geen enkele leerling nog langer dan 90 minuten per rit op de bus zit, gerealiseerd zien. De scholen die nog niet gereageerd hebben, roep ik dus op om dit snel te doen”, besluit minister Peeters.

Directeur Carina Driessens uit Kortessem werkte mee aan de verbetering van het leerlingenvervoer in Vlaanderen: