Nieuws

H.Essers bereikt akkoord met BOS+: transportbedrijf mag bomen kappen in Genk

Transportbedrijf H.Essers mag dan toch een deel van het bos op de voormalige Hörmann-site in Genk kappen. Het logistiek bedrijf bereikte daarover een akkoord met BOS+. De natuurvereniging zal zich niet langer verzetten tegen de bomenkap op het bedrijventerrein Genk-Noord. H.Essers engageert zich tot een minimale ontbossing in Vlaanderen.

De juridische strijd tussen de milieuvereniging en het transportbedrijf was al jaren aan de gang. In 2013 kwam het tot een eerste conflict, toen H.Essers een deel van het Ferrarisbos in Wilrijk kapte. Later volgden conflicten over de uitbreidingsplannen van het transportbedrijf in Genk.

De vergunning voor een uitbreiding aan de Transportlaan in Genk werd door de Raad van State vernietigd, na een klacht van BOS+. H.Essers week daarop uit naar de Hörmann-site aan de Woudstraat in Genk. Het ging om een industriegebied van 15 hectare, waar 9 hectare bos zou worden gekapt. Na opnieuw een klacht van BOS+ werd ook deze uitbreiding geschorst door de Raad van Vergunningsbetwistingen. De procedure ten gronde loopt nog altijd, maar BOS+ schort die nu op na een akkoord met H.Essers.

Minimale ontbossing in de toekomst

H.Essers engageert zich na de geplande uitbreiding aan de Woudstraat tot een minimale ontbossing. Als het gaat om bossen met een beschermd statuut of met een hoge ecologische waarde, dan wordt er niet meer gekapt. Enkel in zones die bestemd waren voor industrie is een beperkte ontbossing tot maximaal 10% mogelijk.

Ter compensatie voor de boskap in Genk zal H.Essers 17,1 hectare bos aanplanten in Oudsbergen. Dat is 5 hectare meer dan wettelijk verplicht. Ook werd afgesproken dat het transportbedrijf de resterende 3,5 hectare van het Ferrarisbos in Wilrijk niet verder zal ontginnen. Daarnaast belooft H.Essers ook om de biodiversiteit op de eigen terreinen te verbeteren. Minstens 15% van de oppervlakte zal vergroenen.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.