Gezondheid

Extra daklozenopvang in Hasselt

De vaste opvang van de daklozen in Hasselt gebeurt al jaren door het CAW in het crisisopvangcentrum in de Salvatorstraat. Deze samenwerking is er het ganse jaar door, niet enkel in de winter. “Maar in de winter steken we natuurlijk een tandje bij”, zegt de nieuwe voorzitter, Brigitte Smets.

"In samenspraak met het netwerk van hulpverleners hebben we op een afzonderlijke locatie tijdens de winterperiode een bijkomende opvang voorzien voor die mensen die om diverse redenen niet in de gewone daklozenopvang terecht kunnen. Hier kunnen dagelijks een tiental mensen terecht voor een veilige en warme nacht.".

Tegelijk is de werking van Café Anoniem vanaf deze maand uitgebreid zodat dak- en thuisloze mensen ook overdag terecht kunnen voor een warme plek, een warme maaltijd, een douche. De hulpverleningsorganisaties en de politie zijn geïnformeerd over de manier waarop zij daklozen kunnen doorverwijzen. "In Hasselt ligt de zorg voor dak- en thuislozen ons nauw aan het hart en we nemen onze verantwoordelijkheid voor deze mensen op," zegt Brigitte Smets met volle overtuiging.