Nieuws

Fedasil opent tijdelijk opvangcentrum in Hasselt

door Margo Ombelets

Fedasil gaat een tijdelijk opvangcentrum openen in het oude Parkhotel op de Genkersteenweg. De eerste asielzoekers zullen in de loop van oktober aankomen. Het opvangcentrum zal zowel alleenstaande personen als personen in gezinsverband opvangen. 

"De bezetting in de opvangcentra voor asielzoekers in België is nog altijd hoog. Om opvang te garanderen voor alle asielzoekers en om een veilige spreiding van de bewoners maximaal te waarborgen, is er nood aan extra opvangplaatsen," staat in het persbericht van Fedasil.

125 asielzoekers
In het Parkhotel wordt opvang voorzien voor 125 personen. De eerste asielzoekers zullen in de loop van oktober aankomen. Het opvangcentrum zal zowel alleenstaande personen als personen in gezinsverband opvangen. De voornaamste landen van herkomst zijn Afghanistan, Syrië, Eritrea en Irak. Vanaf de opening van het centrum zal een team van medewerkers 24u/24u instaan voor de begeleiding van de bewoners.

Partnerschap met de privésector
Fedasil en zijn partners vergroten hun opvangcapaciteit zodat alle personen die asiel aanvragen in ons land opgevangen kunnen worden. Net zoals in 2015-2016 heeft de federale regering beslist om ook de privésector bij deze capaciteitsuitbreiding te betrekken via een overheidsopdracht. De firma Umami nam deel aan de overheidsopdracht en stelde het voormalig Parkhotel in Hasselt voor, een hotel waar tot voor kort arbeidsmigranten verbleven. Het voorstel werd begin juli 2020 goedgekeurd door de regering.

Umami is een firma die reeds jaren instaat voor de catering in opvangcentra van Fedasil en het Rode Kruis en zal het beheer van het tijdelijke opvangcentrum in Hasselt op zich nemen. Deze opdracht voorziet een opening in oktober 2020 voor een initiële duur van 12 maanden – verlengbaar tot maximum 18 maanden.

Opvang en coronavirus
Het opvangcentrum en zijn bewoners zijn onderworpen aan dezelfde preventieregels als de Belgische bevolking om de verspreiding van het Covid 19-virus tegen te gaan. "De centra nemen uiteraard strikte voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne en sociale afstand (zowel voor het personeel als voor de bewoners)," staat er in het persbericht van Fedasil.