Nieuws

Fusiegemeenten Ham-Tessenderlo weten in juni pas of ze kaap van 30.000 bewoners haalden

door Margo Ombelets

Om een fusiegemeente te worden, streven Ham en Tessenderlo naar 30.000 inwoners. Of die kaap wordt gehaald, zal in juni definitief duidelijk zijn en dus niet eind januari, zoals eerst gedacht. Pas in juni geeft Statbel de officiële cijfers vrij van het Rijksregister met datum 1 januari 2022. Het wordt dus nog even wachten op bevestiging van het uiteindelijke inwonersaantal van de toekomstige fusiegemeente.

Door te fuseren willen Ham en Tessenderlo hun dienstverlening, draagkracht en mogelijkheden verder uitbreiden. De Vlaamse overheid beloont fusiegemeenten door een deel van de gemeenteschuld over te nemen. Tellen beide gemeenten samen meer dan 30.000 inwoners, dan bedraagt die schuldovername 12 miljoen. Dat is 3 miljoen extra, boven op de basis van 9 miljoen.

Definitieve bevolkingscijfers
Op 27 december 2021 telden Ham en Tessenderlo samen 29.986 inwoners. Net geen 30.000 dus. Met extra inspanningen slaagden de gemeenten erin hun inwonersaantal nog een klein duwtje te geven. Nieuwe inwoners schreven zich bijvoorbeeld zo snel mogelijk in. Op 31 december toonden de voorlopige cijfers van het Rijksregister dat de grens overschreden was, maar dat moet nog officieel bevestigd worden door Statbel, het Belgisch statistiekbureau, zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021 dat de voorwaarden vastlegt voor de schuldovername bij een fusie. Beide gemeenten publiceren jaarlijks in hun informatieblad de bevolkingscijfers zoals opgenomen in het Rijksregister, maar voor deze belangrijke fusiebonus is een bevestiging door Statbel nodig.

Afwachten tot juni
De twee gemeenten hebben dus goede vooruitzichten om samen aan meer dan 30.000 inwoners te komen, al zijn de marges klein. Precies omdat het bevolkingscijfer net rond de kaap van 30.000 inwoners cirkelt, is de publicatie in het Belgisch Staatsblad zo belangrijk. Die houden rekening met eventuele laattijdige rechtzettingen, door verhuizingen of overlijdens bijvoorbeeld. Die officiële gegevens verschijnen pas in juni 2022 in het Belgisch Staatsblad. In die maand worden jaarlijks de inwonersaantallen van het voorbije jaar vrijgegeven. Tot dan is het nog even afwachten.