Media en Cultuur

Gallo-Romeins Museum zet audiotours tijdelijk online

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren biedt tijdelijk de audiogidsen van de permanente tentoonstelling en de tijdelijke expositie ‘Dacia Felix’ online aan. Beide tentoonstellingen zijn sinds 13 maart niet meer toegankelijk nadat het museum zijn deuren moest sluiten. De audiogidsen zijn te raadplegen via de website van het museum.

Van neanderthaler tot Gallo-Romein

De permanente tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum vertelt het verhaal over het leven van de mens in onze regio, van in de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. Het museum presenteert vuurstenen vuistbijlen van neanderthalers, aardewerken potten van de eerste boerengemeenschappen, een unieke Keltische goudschat en een groot gamma aan voorwerpen uit de Romeinse tijd. Tongeren was de eerste stad ooit in onze regio, door de Romeinen gesticht rond 10 v.Chr. De meeste voorwerpen komen aan bod in de audio-tour. Je kijkt naar een foto van het object en je kan de bijhorende teksten lezen en beluisteren.

Dacia Felix

Van 19 oktober 2019 liep in het Gallo-Romeins Museum de tentoonstelling ‘Dacia Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië’. Roemenië was van oudsher een kruispunt van culturen. Contact en uitwisseling tussen deze cultuurgroepen was het centrale thema van de tentoonstelling. Er waren topstukken te zien van Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken, Scythen en Kelten. Ook de audiogids van deze tentoonstelling staat nu online. De expositie lokte bijna 25.000 bezoekers voordat ze vroegtijdig werd gesloten. Normaal liep ‘Dacia Felix’ nog tot 26 april.