Nieuws

WATEROVERLAST: Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Voeren, situatie in Moelingen kritiek

Om 13u30 werd in Voeren het gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor wateroverlast. Het waterpeil van zowel de Berwijn als de Voer blijft stijgen en beiden zijn ondertussen buiten hun oevers getreden. Heel Voeren kampt hierdoor met wateroverlast, de dorpskern van Moelingen is zeer kritiek. De brandweer is druk bezig met de aanleg van bijkomende dijken en versterking van de huidige. Een aantal dijken staan momenteel ernstig onder druk, de hulpdiensten vrezen helaas voor dijkbreuken. Eén hulpbehoevend persoon werd uit voorzorg uit zijn woning in Moelingen geëvacueerd.

De brandweerzone Oost-Limburg legde vannacht en vandaag preventief dammen met zandzakken aan op strategische plaatsen in de dorpskern van Moelingen en ter hoogte van Schophem en Ketten. Dit om de woonwijken en de aanwezige elektriciteits- en hoogspanningscabines maximaal te beschermen. Een nieuwe lading van 1.200 zandzakken is intussen ter plaatse in Voeren. Daarmee kunnen extra dijken langs de Voer en de Berwijn worden aangelegd. “De gemeente stelde ook zandzakken ter beschikking voor de bevolking op het kerkplein van Moelingen.” aldus burgemeester Joris Gaens (Voerenbelangen).

Civiele bescherming

Voorspellingen tonen aan dat het waterpeil van de Berwijn en de Voer morgenmiddag pas terug zal zakken. “Hierdoor kan er ook pas morgenmiddag gestart kunnen worden met het wegpompen van water uit Moelingen. Hiervoor vroeg de crisiscel ondersteuning van de Civiele Bescherming. Zij zal morgenmiddag ter plaatse komen met grootdebiet-pompen, ter ondersteuning van de brandweer” legt de burgemeester uit. Ondertussen biedt de Civiele Bescherming ook bijstand in de crisisicel bij de coördinatie van het rampenplan en werd er gespecialiseerd materiaal ter beschikking gesteld voor het snelvullen van zandzakken.

Jeugdkampen

Kampplaats De Koestal wordt momenteel onder politiebegeleiding geëvacueerd, na overleg tussen de crisiscel en de kampleiding. Het gaat om een jeugdkamp van 75 kinderen inclusief begeleiders. Zij worden momenteel kortstondig opgevangen in de plaatselijke sporthal en zullen veilig kunnen overnachten in de jeugdherberg. De kampleiding brengt de betrokken ouders hiervan op de hoogte. De andere, hoger gelegen kampplaatsen in Voeren werden ter plaatse geïnspecteerd en veilig bevonden. De crisiscel blijft uiteraard in contact met de leiding ter plaatse.

De situatie wordt nauwlettend opgevolgd en indien nodig bijgestuurd door de gemeentelijke crisiscel.

Verkeersomleiding

De Schansweg, Withuisstraat, Voerenstraat en Viséweg worden afgesloten. De lokale politie Voeren voorziet omleidingen. Omrijden kan via Visé Nord en Eijsden. De hulpdiensten vragen met aandrang om Moelingen en omgeving te vermijden. De verbindingsweg Stadshaag is volledig afgesloten voor alle verkeer.