Economie

H. Essers mag nieuw logistiek center bouwen in Genk

H. Essers krijgt van de provincie een vergunning om een nieuw logistiek center te bouwen op de voormalige Hörmann-site in Genk. De deputatie heeft de principiële beslissing genomen. Dat laat gedeputeerde Inge Moors (CD&V) vandaag weten.

Het Limburgse transportbedrijf wil al zes jaar nieuwe farma-opslagplaatsen bouwen aan zijn hoofdvestiging aan de Transportlaan op het bedrijventerrein Genk-Noord. Nadat de Raad van State in 2018 op vraag van de milieubeweging het kappen van het 12 hectare grote Essersbos verbood, kwam het bedrijf met een plan B: een deel van de activiteiten verhuizen naar de vroegere site van poortenbedrijf Hörmann.

Gunstig advies van POVC

Eind september leverde de stad Genk een omgevingsvergunning af, maar BOS+ ging in beroep. Op de nieuwe site moet namelijk ook 8 hectare bos gekapt worden. De vergunningsaanvraag werd in beroep behandeld door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Op basis van het advies van de commissie levert de Limburgse deputatie nu toch de omgevingsvergunning af.

“Uit het verslag dat de POVC blijkt dat aan alle voorwaarden werd voldaan om een vergunning te kunnen afleveren aan H. Essers”, verduidelijkt gedeputeerde Inge Moors (CD&V). “De realisatie van het project gebeurt op een bestaand, maar sinds 2015 onbenut bedrijventerrein. De zonering is correct en de uitgebrachte adviezen zijn allemaal positief.” H. Essers kan nu uitbreiden op de Hörmann-site, om later langs de Transportlaan extra hallen in te richten voor de opslag van farmaceutische producten.