Economie

Hasselt opent nieuwe incubator voor deel- en herstelinitiatieven

Hasselt gaat een nieuwe incubator openen, die zich zal focussen op deel- en herstelinitiatieven. De stad ontvangt hiervoor een subsidie van 150.000 euro van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). De nieuwe incubator zal zich richten op het repareren en hergebruiken van apparaten en goederen. “Dat garandeert minder kosten en CO2-uitstoot”, zegt Hasselts schepen voor Circulaire Economie Joost Venken (RoodGroen+).

De nieuwe incubator zal de achtste in Limburg zijn, en naast Corda ook de tweede incubator op Hasselts grondgebied. Het initiatief moet uitgroeien tot een hotspot voor de deel- en hersteleconomie. “Uit een studie van OVAM blijkt dat meer dan de helft van alle broeikasgasemissies gerelateerd is aan materialengebruik. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dienen we onze economie om te vormen tot een waar delen en hergebruik de norm is”, zegt schepen Joost Venken. “Als we alle wasmachines, stofzuigers, laptops en smartphones in de Europese Unie bijvoorbeeld één jaar langer zouden gebruiken, dan zou dit vier miljoen ton CO2 besparen. Dat is het equivalent van twee miljoen wagens een jaar van de baan houden.”

Diverse initiatieven in Hasselt

In Hasselt zijn vandaag al diverse burgerinitiatieven actief bezig met de ‘levensduurverlening’ van apparaten en gebruiksgoederen. “Denk maar aan fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’, de verschillende repair cafés of ruilwinkel ’t Wisselke. De incubator zal deze initiatieven bundelen en naar een hoger niveau tillen”, aldus Venken. “Onze nieuwe incubator werkt op vijf doelstellingen: Op de eerste plaats is er het versterken van bestaande deel- en herstelinitiatieven. Nieuwe initiatieven helpen we opstarten en het geheel zal actief gepromoot worden bij Hasselaren. Daarnaast zullen we onze inwoners opleiden in het zelf onderhouden en herstellen van producten. Tot slot zal de incubator een brug slaan tussen burgerinitiatieven en circulaire bedrijven.”

Subsidie

Het Hasseltse project ontvangt 150.000 euro van de VVSG. Daarmee kan de stad twee jaar lang een coördinator aanwerven om de incubator te begeleiden. De VVSG hoopt via lokale projecten als deze werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. ““We moeten niet telkens opnieuw het warm water uitvinden, maar goede praktijken en robuuste projecten grootschalig uitrollen”, zegt Vlaams minister voor Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD). “We vroegen daarom aan de lokale besturen om zeer concrete projecten in te dienen. De beste projecten, waaronder dat van Hasselt, ondersteunen we en rollen we nadien verder uit in heel Vlaanderen.”