Economie

Helft Limburgse bedrijven doet het weer beter dan voor corona

De helft van de Limburgse bedrijven draaien vandaag alweer - minstens - op het niveau van voor de coronacrisis. Tegen het einde van het jaar verwachten zelfs 2 op de 3 ondernemers het weer beter te doen dan vlak voor de pandemie. Dat blijkt uit een rondvraag van VKW Limburg en UNIZO Limburg bij hun leden.

Nagenoeg twee derde (65%) van de Limburgse ondernemers verwacht tegen het eind van het jaar dat hun bedrijf opnieuw op hetzelfde niveau zal opereren als voor de start van de crisis. Bijna de helft (49%) geeft zelfs aan dat dat nu reeds het geval is. Respectievelijk 14% en 8% gelooft die lat in de lente of zomer van volgend jaar te overschrijden. Maar voor 13% van bedrijven zal het echter nog meer dan een jaar duren om het niveau van voor maart 2020 terug te bereiken. Zij verwachten pas in het najaar van 2022 of zelfs nog later van corona ‘hersteld’ te zijn.

Vergeleken op sectorniveau zijn de verschillen niet zo groot, behalve voor de detailhandel, waar slechts de nipte helft van de winkels (51%) denkt nog dit jaar het pre-corona niveau te halen. 1 op 6 detailhandelaars (16%) vreest zelfs dat dit ook in 2022 nog niet zal lukken. Bij de grootste bedrijven zit twee derde nu al en drie kwart zeker eind dit jaar terug ‘on track’, terwijl het blijkbaar vooral in de bedrijfsgrootte van 10-19 werknemers is dat bedrijven het nog altijd erg moeilijk hebben, met respectievelijk maar 37% en 52% die nu al of eind dit jaar beter doen dan voor corona.

Hindernissen

De absolute onvoorspelbaarheid van de markt had voor ondernemers de zwaarste negatieve impact op hun bedrijf. 6 op 10 ondernemers vinkt dit aan als grootste hindernis tijdens de coronapandemie. In de groothandel en bij de productiebedrijven speelde dit nog harder (7 op 10). Die onvoorspelbaarheid woog daarmee nog sterker door dan de verminderde vraag van klanten (42%). De bouw had hier overigens opvallend weinig last van (18%). Onderbrekingen van de toeleveranciersketen - nog steeds een groot knelpunt in vele bedrijven op dit moment – staat met 45% met stip op plaats twee.


Focus op digitalisering en opleiding van medewerkers

Maar liefst 2 op 3 Limburgse bedrijven (67%) geeft aan het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd te hebben in IT en digitalisering. Daarmee is de grootste impact die corona achterlaat misschien wel die van een forse versnelling in de digitalisering bij onze bedrijven. 43% geeft daarnaast aan te hebben ingezet op kostenreductie, nagenoeg evenveel als bedrijven die de coronacrisis juist hebben aangewend om extra in te zetten om het opleiden van medewerkers (41%).


En opvallend: digitalisering en opleiding blijven ook absoluut top of mind van de Limburgse bedrijven wanneer de impact van de crisis substantieel afneemt. Telkens 46% geeft aan hier nu verder specifiek op te gaan inzetten. Ook het ondersteunen en begeleiden van medewerkers kende een belangrijke investeringsfocus (34%), net zoals het investeren in de vernieuwing van productieprocessen (35%) en de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten (32%). Voor de toekomst scoren deze aspecten zelfs nog iets hoger.