Nieuws

Oevers van Paalse Plas in Beringen worden verstevigd

De stad Beringen gaat verstevigingswerken uitvoeren aan de oevers van de Paalse Plas. Daardoor zal er tot eind maart hinder zijn op het fiets- en wandelpad rond de plas.

In september vorig jaar werden de werken voor het verstevigen van de oevers goedgekeurd door de gemeenteraad. “Door de stroming zijn er op vele plaatsen gaten in de oever ontstaan, die ondertussen al bijna tot tegen het fiets- en wandelpad komen”, verduidelijkt schepen van Recreatie Jessie De Weyer (N-VA). “Daarom wordt over een lengte van ongeveer 1 kilometer een versteviging tegen de oever aangebracht en wordt de oever achter die versteviging terug aangevuld met grond.”

Om deze werken uit te kunnen voeren dient het aanwezige groen tijdelijk gesnoeid te worden. “Dit noemt men ‘op stoof zetten’ en betekent dat de stronken blijven zitten”, aldus schepen van Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V). “Aangezien de vegetatie voornamelijk uit elzen bestaat, schieten deze stronken na verloop van tijd opnieuw uit. Het groen zal dus na de uitgevoerde werken terugkeren, net zoals eerder in 2003 toen deze methode ook gebruikt werd.”

Hinder

Door de werken, die uitgevoerd worden met grote machines, zal het fietspad tijdelijk en plaatselijk niet toegankelijk zijn. Ook zullen vissers op bepaalde ogenblikken enkel terecht kunnen op de vissteigers. “Bij het begin van het fietspad, aan de Millennium Golf en aan de Rijsselstraat zal de komende periode duidelijk worden aangegeven of het fietspad toegankelijk is of niet. We vragen bezoekers om aandachtig te zijn voor deze signalisatie,” aldus schepen De Weyer.

De snoeiwerken, die weersafhankelijk zijn, staan momenteel ingepland vanaf 20 januari. Daaropvolgend worden de afkalvende oevers verstevigd. Eind maart dienen de werken afgerond te zijn.