Mobiliteit en Verkeer

Nieuw wildwaarschuwingssysteem op de N76 in Oudsbergen eind deze week in dienst

Op de N76 in Oudsbergen zal het nieuwe wildwaarschuwingssysteem eind deze week in werking treden. Dit systeem zal de weggebruikers ter hoogte van één specifieke oversteekpunt via dynamische verkeersborden waarschuwen voor overstekend wild. Deze maatregel moet verkeersongevallen met wilde zoogdieren vermijden zonder hun leefgebied te versnipperen of begrenzen. 

Om het risico op ongevallen tussen wilde dieren en voertuigen te verminderen in deze bosrijke omgeving, plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer ecorasters langs de gewestweg. Deze afrastering over een lengte van 5 kilometer vormt een barrière voor de dieren, zodat ongecontroleerde oversteekbewegingen niet meer mogelijk zijn. Bijkomend werd er op één bosrijke locatie, ter hoogte van Schietveld/Duinengordel, ook een detectiesysteem voorzien. De lijndetectie neemt de dieren waar bij de opening in de rasters. Meteen worden de gekoppelde dynamische snelheidsborden geactiveerd, en wordt de weggebruiker gewaarschuwd dat er grotere zoogdieren in de buurt zijn die mogelijks willen oversteken. Zo kunnen de dieren op een gecontroleerde plaats de rijweg oversteken. 

Dit project maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Het is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving (DOMG) van de Vlaamse overheid.