Media en Cultuur

Hoe digitaal is jouw gemeente?

Hoe digitaal is jouw gemeente? In augustus 2015 voerde RCA Group een onderzoek naar het digitale media gebruik van alle 308 gemeenten in Vlaanderen.

"Hoewel veel gemeenten online vertegenwoordigd zijn met een website, laten de meeste steden nog heel wat kansen onbenut om hun burgers digitaal te informeren". Limburg is na Antwerpen de beste online vertegenwoordigd.  Al scoren sommige gemeenten nog altijd niet bijster goed. Ruim driekwart van de Vlaamse gemeenten bereikt burgers via Facebook en/of Twitter. "Gemiddeld hebben ze 1.631 Facebookfans en 915 Twitter-volgers. Toch kan er nog veel meer uitgehaald worden door in dialoog te gaan met de inwoners. Meer dan de helft van de Vlamingen zoekt online naar informatie bij de lokale overheid, maar blijft dus nog vaak op zijn honger zitten", besluit RCA Group

Check hier jouw gemeente