Gezondheid

Dagelijks 38 jongeren op spoedgevallen wegens alcoholmisbruik

embed
door Luc Moons Het zijn ronduit zorgwekkende cijfers. Iedere dag belanden 38 jongeren onder de 29 op de spoedgevallen wegens alcoholmisbruik. En ze worden almaar jonger. 12 jaar is geen uitzondering meer. Het aantal 15- tot 17-jarigen op spoed met symptomen van 'bingedrinking' zit in stijgende lijn. Bij het Jessa-ziekenhuis in Hasselt loopt, in samenwerking met de huisartsen, een project om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van alcoholmisbruik. 'Bingedrinking' kan op latere leeftijd lijden tot hersenschade en allerlei kankers.