Nieuws

Overstromingsafval Lommel mag gratis naar containerpark

Het noodweer dat Lommel trof, bracht heel wat overstromingsafval met zich mee. Alle inwoners van Lommel die te kampen kregen met wateroverlast, mogen hun overstromingsafval gratis naar het containerpark brengen.

“We zijn dan ook tevreden dat Limburg.net vandaag al besliste dat onze inwoners dit overstromingsafval vanaf vrijdag 3 juni gratis naar het Lommelse recyclagepark kunnen brengen”, stelt burgemeester Peter Vanvelthoven.

De afvalintercommunale Limburg.net, ook beheerder van het recyclagepark in Lommel, heeft in een nieuwsbrief enkele richtlijnen uiteengezet: de burger moet het overstromingsafval apart houden en hiervoor de gebruikelijke categorie (dit is veelal grofvuil of houtafval) kiezen op de ingangszuil. Eenmaal op het park, spreekt men een parkwachter aan die visueel zal controleren of het overstromingsafval betreft. In dat geval wordt de geregistreerde hoeveelheid door de parkwachter manueel omgezet naar de categorie overstromingsafval, waarvoor een 0-tarief geldt.

“Een goede regeling”, vervolgt de burgemeester, “omdat het voor de mensen een concrete oplossing betekent voor hun probleem met het overstromingsafval. Maar tegelijk er is toch ook een controle op het recyclagepark. De regeling blijft trouwens van kracht tot 14 dagen na de overstroming. Wat de verwerkingskosten betreft”, besluit burgemeester Vanvelthoven, “deze worden in principe voor 50% door Limburg.net gedragen en voor 50% door de stad.”