Media en Cultuur

Koen Vanmechelen start denktank

embed
door Dirk Billion Kunstenaar Koen Vanmechelen heeft op de Genkse site van LABIOMISTA een denktank geopend. Nu de pandemie aanhoudt, zo redeneert de Truienaar, is dit hét moment om na te denken over de toekomst. Vanmechelen schept LaMouseion. Naar het Oud-Griekse voorbeeld een bakermat van kennis. Concreet gaat het om drie houten boxen in een prachtig landschap waar jongeren tot 26 jaar komen nadenken over hoe we de wereld moeten herdenken. Op alle vlak. Want het is in de chaos van deze coronacrisis dat de creatie leeft om een andere orde te vinden.