Onderwijs

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten opnieuw mondmaskers dragen in de klas

door Margo Ombelets

De herfstvakantie wordt niet verlengd. Maar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar moeten na de Allerheiligenvakantie wel weer een mondmasker dragen in de klas. Dat is gisteravond beslist op het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijskoepels. Ook wordt het veelbesproken testbeleid aangepast. Enkel kinderen met symptomen zullen nog getest worden op corona.

Het Vlaams onderwijsveld wil de scholen maximaal openhouden om het recht op leren te garanderen, met zo min mogelijk beperkingen. "Dat betekent dat de herfstvakantie niet verlengd wordt: dit gaat in tegen het recht op leren, het dreigt kinderen in de armen van de grootouders te drijven en in het verleden is gebleken dat dit vaak niet de beste oplossing was," staat er te lezen in het persbericht van minister Ben Weyts.

Hoge viruscirculatie in lagere scholen
Het is onmiskenbaar dat er in het lager onderwijs een sterke stijging is van het aantal besmettingen. In de voorbije 2 weken werd bijna driekwart van alle besmettingen binnen het onderwijs opgetekend in lagere scholen. Er is daarnaast ook bezorgdheid over de impact van de huidige quarantainestrategie: alleen al de afgelopen 2 weken werden er 28.000 leerlingen thuis gezet, waaronder zeer veel kinderen zonder symptomen. Het onderwijsveld komt nu tegemoet aan deze 2 bezorgdheden. 

Mondmaskers in 5de en 6de leerjaar
Enerzijds worden de mondmaskers opnieuw ingevoerd in het 5de en 6de leerjaar, als reactie op het toenemend aantal besmettingen. Mits de nodige afstand en ventilatie en als de leerlingen stil zitten, mogen de mondmaskers binnen af. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 

Enkel kinderen met symptomen testen
Anderzijds komt er een einde aan de huidige quarantainestrategie, die te veel kinderen nodeloos thuishoudt. Voortaan worden enkel nog kinderen (-12-jarigen) met symptomen getest in het lager en kleuteronderwijs. Zo vermindert de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding en moeten er minder kinderen nodeloos in quarantaine. "Opnieuw zijn we niet roekeloos: we behouden een procedure om op te treden tegen clusteruitbraken. Concreet gaat een klas een week in quarantaine zodra er binnen 1 week 4 besmettingen vastgesteld worden".

Geen bijkomende regels in secundair onderwijs
In het secundair onderwijs werpt een zeer hoge vaccinatiegraad vruchten af. Ondertussen is liefst 84% van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen dubbel gevaccineerd. Dit resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra algemene maatregelen in het secundair onderwijs op dit moment niet nodig zijn. Het onderwijsveld vraagt wel om ook in het secundair waakzaam te blijven. Scholen kunnen nog altijd zelf extra maatregelen nemen wanneer dat op basis van de lokale situatie aangewezen lijkt.

Digitale oudercontacten en vergaderingen
De oderwijskoepels en de minister vragen de scholen om de aanwezigheid van derden op school te beperken. Zij moeten ook altijd een mondmasker dragen. Oudercontacten gaan bij voorkeur digitaal door. Scholen hebben hierbij evenwel aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn.

"Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten, volgen we de regels van de bredere samenleving. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is. We vragen scholen om vergaderingen e.a. contacten tussen personeelsleden onderling, indien mogelijk digitaal te laten doorgaan. Indien de vergadering toch fysiek doorgaat, wordt het dragen van een mondmaskers sterk aanbevolen. Telewerk wordt - net zoals in de bredere samenleving - opnieuw aanbevolen".

Ook in het hoger onderwijs kunnen de instellingen zelf maatregelen nemen wanneer dat nodig zou zijn. Een werkgroep bekijkt in de komende dagen of er nieuwe richtlijnen nodig zijn voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.