Nieuws

Limburg.net haalt vanaf 2022 alle huisvuil op met één vuilniswagen

Limburg.net start vanaf 2022 met de uitrol van Optimo in een groot aantal Limburgse gemeenten. Daarbij wordt al het huisvuil om de twee weken opgehaald met één vuilniswagen. De gemeenten in Noord-West-Limburg, waar momenteel het afval wordt opgehaald in zakken, bijten de spits af en stappen begin 2022 over naar het nieuwe Optimo-systeem. Ook de gemeenten waar naast de huisvuilzak ook gft in containers wordt opgehaald, stappen meteen in. Zij behouden voorlopig echter nog hun groene bak voor gft. Enkel de acht gemeenten waar zowel het huisvuil als het gft in containers wordt opgehaald, kiezen er voor om nu nog niet in te stappen in Optimo.

Optimo is een afvalinzamelingssysteem waarbij één afvalwagen tot zes verschillende soorten afval op één dag ophaalt. Het gaat dan om restafval, keukenafval, PMD, textiel, tuinafval en zachte plastics. Volgens Limburg.net is het systeem efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker. Optimo wordt sinds 2016 uitgetest in Lommel en daar blijkt dat de ophaalwagens tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijn stof en CO2 daalt hierdoor met 40%. “Optimo zorgt daarnaast voor gebruiksgemak”, zegt Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net. “Gezinnen kunnen meer afvalsoorten gewoon aan de voordeur aanbieden. En door meer te sorteren, kan er beter gerecycleerd worden.”

Limburg.net start met voorbereidingen uitrol

Na succesvolle proefprojecten in Lommel, Tongeren, Oudsbergen en Voeren geeft Limburg.net groen licht voor de invoering van Optimo vanaf begin 2022. “Maar om een dergelijk systeem breed uit te rollen is er nog heel wat werk aan de winkel”, aldus Wouters. “Tijdens de proefprojecten werden de Optimo-zakken nog manueel gesorteerd. Dat is niet haalbaar wanneer we het systeem in een veel groter werkingsgebied willen uitrollen." Daarvoor zal een automatische sorteerinstallatie in Beringen gebouwd worden, die de zakken optisch kan scannen. Ook de inzamelcontracten werden aangepast en conform het nieuwe systeem aanbesteed. "Daarnaast voorzien we ook nog overlegmomenten met steden en gemeenten en andere belangrijke stakeholders zoals de Vlaamse overheid.”

Flexibele uitrol per regio

De gemeenten in Noord-West-Limburg, waar nu de afvalophaling met zakken gebeurt, stappen begin 2022 allemaal over naar het volledige Optimo-systeem. Ook de gemeenten in Zuid-Limburg, die naast huisvuilzakken ook gft-containers kunnen aanbieden, stappen over naar Optimo. Vanaf begin 2022 worden ook daar drie afvalsoorten gelijktijdig opgehaald. Zij behouden voorlopig wel hun gft-ophaling. Gemeenten uit Zuid-Limburg kunnen later nog steeds kiezen voor het volledige zakkensysteem van Optimo. In 2025 komt er nog een evaluatiemoment en kan er verder worden bijgestuurd.

Enkel de acht gemeenten van de regio Oost-Limburg, waar het huisvuil en gft momenteel in grijze en groene containers wordt opgehaald, stappen voorlopig nog niet in Optimo.