Nieuws

Limburgse onderzoekers sporen longkanker op via bloedstaal

Een onderzoeksteam van de Universiteit Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg heeft een methode ontwikkeld waarbij longkanker wordt opgespoord via een bloedstaal. "Er is nog een lange weg te gaan vooraleer deze methode toegepast kan worden, maar de eerste resultaten zijn alvast veelbelovend", zegt dr. Evelyne Louis, die onlangs doctoreerde over het onderwerp.

Longkanker is de dodelijkste kanker in België. Naast stoppen met roken, kan een vroegtijdige opsporing de overlevingskansen verhogen. Daarvoor wordt momenteel gebruikgemaakt van computertomografie (CT). Dat levert echter veel verkeerde resultaten op, waardoor de diagnose van longkanker uiteindelijk vals blijkt te zijn. Voor haar doctoraatsonderzoek ging UHasselt-doctoranda Evelyne Louis op zoek naar een methode die zo’n screening betrouwbaarder maakt.

Analyse van één bloedstaal

"Kankercellen willen snel groeien en hebben daardoor, in vergelijking met normale cellen, een verstoord metabolisme" zegt ze. "Voor mijn onderzoek wilde ik nagaan of je dat verstoorde stofwisselingsproces in het lichaam kan opsporen aan de hand van metabolieten in het bloedplasma." Wat bleek? "Aan de hand van die analyse met een eenvoudig bloedstaal konden we longkankerpatiënten onderscheiden van individuen zonder longkanker."

Sneller en goedkoper

De voorlopige data geven aan dat het met de nieuwe methode mogelijk moet zijn om sneller en vooral goedkoper tot een betrouwbaar resultaat te komen. Vooraleer de techniek ook daadwerkelijk kan gebruikt worden voor het opsporen van longkanker moeten de resultaten nog gevalideerd worden. Dat zal gebeuren in een grootschalige studie met personen die een verhoogd risico op longkanker lopen.