Mobiliteit en Verkeer

Maandag starten werken aan fietspad Bokrijklaan in Genk

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf maandag 7 maart het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van de Bokrijklaan in Genk, tussen de rotondes met de Hasseltweg en het Herkenrodeplein, aan de hoofdingang van Provinciaal Domein Bokrijk. De werken zullen een tweetal weken duren en voor de nodige verkeershinder zorgen.

De vernieuwingswerken moeten het rijcomfort en de veiligheid op het toeristisch fietspad aan de Bokrijklaan verbeteren. Over een afstand van ongeveer 800 meter zal AWV het fietspad volledig opbreken, tot en met de fundering, om het vervolgens opnieuw op te bouwen in asfalt. Het fietspad wordt ook breder: van de huidige 1,75 meter naar een ruime 3 meter.

Op één boom na zullen alle bomen langs de Bokrijklaan behouden blijven. De berm tussen het dolomieten voetpad en het fietspad wordt opnieuw ingezaaid met gras. Voor deze werken verkreeg AWV een omgevingsvergunning.

Fietsers via kiezelpad, beurtelings verkeer Bokrijklaan

De werken aan het fietspad starten op maandag 7 maart. De aannemer vernieuwt het fietspad in verschillende zones. De toplaag asfalt wordt in één keer geplaatst. De werken zullen in totaal een tweetal weken duren.

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad tussen de Hasseltweg en het Herkenrodeplein niet toegankelijk. Het voetpad erlangs zal tijdelijk door fietsers en voetgangers worden gebruikt. Op de Bokrijklaan zal de aannemer plaatselijk de rijstrook richting de Hasseltweg als werkzone innemen. Het verkeer zal daar beurtelings moeten passeren. De parking van het treinstation Bokrijk blijft toegankelijk, op enkele tijdelijke onderbrekingen na.