Justitie

Medewerkers stad Genk en politie volgen opleiding identiteitsfraude

70 medewerkers van stad en politie Midlim hebben een training rond ‘identiteitsfraude’ gevolgd. Specialisten van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, DVZ en de federale politie gaven de medewerkers tips om potentiële fraudeurs te betrappen.

Het is de bedoeling de alertheid voor signalen aan te scherpen om zo mee te helpen fraude op te sporen of te voorkomen. De aanslagen van Parijs eind 2015 en van Brussel in maart vorig jaar hebben heel wat gemeen, waaronder het feit dat ze gepleegd werden door daders die reisden met Belgische gestolen of vervalste identiteitskaarten. Betekent dat dat Belgische identiteitsdocumenten onvoldoende beveiligd zijn? In het verleden misschien wel, maar de afgelopen 10 jaar werkte de overheid hard om het mensen met mindere nobele intenties een stuk moeilijker te maken.

Ogen en oren
De veiligheidskenmerken van een identiteitsdocument vormen echter slechts één onderdeel van het verhaal. De rol van de medewerkers van lokale besturen (stadsdiensten en politie) is minstens even belangrijk, weet schepen Kathleen Parthoens: "Een alerte medewerker is er twee waard. Hij of zij kan verdachte signalen oppikken en doorgeven. Ze zijn als het ware onze ogen en oren. Daarom is het belangrijk dat onze baliemedewerkers, medewerkers van sociale diensten en politie inzicht krijgen in de methodes die fraudeurs aan de dag leggen. Tijdens deze vorming kregen ze heel wat nuttige tips en tricks mee."

Fraudeurs betrappen met apps
Een 45-tal medewerkers van diverse stadsdiensten zoals Burgerzaken, de onthaaldiensten en het Sociaal Huis en 25 mensen van de politiezone Midlim volgden de vorming. Een afvaardiging van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, DVZ en de federale politie gaven tekst en uitleg bij diverse vormen van fraude, de gebruikte technieken, elementen waar medewerkers op moeten letten en de beschikbare hulpmiddelen om identiteitsfraude te traceren. Zo bestaan er bijvoorbeeld apps om de echtheid van identiteitsdocumenten te verifiëren, websites met nuttige info,...