Nieuws

Meer dan 547 dode mezen gemeld in Limburg

door Margo Ombelets

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen hebben dit voorjaar meer dan duizend meldingen van verontruste burgers ontvangen die een nest met één of meerdere dode mezenjongen in de tuin vonden. Daarvan worden 100 stalen de komende weken geanalyseerd. "We willen onderzoeken of er een verband is tussen de hoge mezensterfte en het gebruik van insecticiden," vertelt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt.

Velt en Vogelbescherming kregen 115 meldingen over 547 dode mezen van bezorgde Limburgers. Eén, meerdere of alle jongen liggen dood in het nest. Wat is er gebeurd? Soms wordt een link gelegd met een buur die enkele dagen ervoor met pesticiden gespoten heeft. Stierven de jongen doordat ze vergiftigde rupsen aten?

Velt vzw en Vogelbescherming Vlaanderen onderzoeken via een Citizen Science-project of er effectief sporen van pesticiden kunnen worden teruggevonden in kool- en pimpelmeesjongen. Van de dode mezenjongen werden honderd stalen genomen, die de komende weken geanalyseerd worden.