Economie

Milieuvergunning voor geitenmelkerij in Kinrooi

door Geert Kusters

De  provincie Limburg heeft vandaag een milieuvergunning afgeleverd voor de exploitatie van een nieuw landbouwbedrijf met zo'n 2.200 melkgeiten in Kinrooi. De geitenboerderij moet inspelen op de grote vraag naar geitenmelk.

"Dit bedrijf kan van belang zijn voor Kinrooi en omstreken, niet enkel economisch, maar ook educatief", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove . De boer had al op 23 oktober 2014 een milieuvergunning ontvangen van de provincie Limburg voor de exploitatie van het nieuw melkgeitenbedrijf, maar er werd tegen deze vergunnings een vernietigingsprocedure ingeleid voor de Raad van State. De landbouwer heeft de uitspraak van de Raad van State niet afgewacht, en diende bij de gemeente Kinrooi opnieuw een milieuvergunningsaanvraagdossier in, voor het houden van 2 200 melkgeiten en 200 opfokgeiten. De nieuwe aanvraag wordt niet volledig ingewilligd, enkel de 2 200 melkgeiten worden vergund en de opfokgeiten worden geweigerd.