Nieuws

Ministers Demir en Diependaele in beroep tegen windmolens op grens met Voeren

Vlaams ministers van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) gaan samen in beroep tegen de bouw van zes windmolens in het Waalse Dalhem, op de grens met Voeren. "Het project heeft een grote negatieve impact op het landschappelijk en agrarisch karakter van de toeristische Voerstreek. Het is onaanvaardbaar dat dit uitzonderlijk waardevolle landschap aangetast wordt”, aldus ministers Demir en Diependaele.

In 2019 vroeg Engie Electrabel reeds een omgevingsvergunning aan voor vijf windturbines op het grondgebied van de Waalse gemeente Dalhem. Tijdens het openbaar onderzoek bleek dat er veel protest was tegen de plannen. Ook de Vlaamse overheid leverde een negatief advies af. Eind 2021 dienden Engie Electrabel en Vortex Energy Belgium daarop samen een nieuw project in op dezelfde locatie voor zes windturbines via een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag. De gemeente Voeren en buurtbewoners gingen weer in beroep. Op 22 december 2021 keurde de Waalse overheid de vergunningsaanvraag goed, mits voorwaarden. Tegen deze beslissing gaan Vlaams ministers Demir en Diependaele nu in beroep.

“Voeren bezit tot vandaag een zeer gaaf landschap dat geen ‘horizontvervuiling’ kent door hoge constructies, industriële gebouwen en schoorstenen. Indien het geplande project wordt gerealiseerd, zijn de windmolens van overal in Voeren zichtbaar. Dit zou een heel andere perceptie van het landschap geven voor zowel de inwoners, als voor wandelaars, fietsers en de vele andere toeristen die de streek bezoeken. Het zou een impact hebben op hoe we het aanwezige erfgoed beleven en staat dus haaks op het doel van de bescherming van dit cultuurhistorisch landschap”, besluiten Demir en Diependaele.