Onderwijs

Mondmaskerplicht wordt versoepeld in de scholen

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) legde vandaag na overleg met de virologen en het onderwijsveld de regels vast rond het dragen van mondmaskers in de scholen. Concreet kan er vanaf september in het secundair onderwijs opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zónder mondmasker, wanneer er wordt stilgezeten. In het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs zijn mondmaskers in zijn geheel niet meer verplicht.

De spelers in het onderwijsveld hebben deze voormiddag bepaald welke coronamaatregelen gehandhaafd moeten worden bij het begin van het nieuwe schooljaar. Een van de grote vraagstukken die op tafel lag, was het al dan niet verplichten van de mondmaskers.

Geen mondmaskers in lager onderwijs, gedeeltelijke afschaffing in secundair onderwijs

Concreet mogen de leerlingen in het secundair onderwijs hun mondmasker afzetten wanneer ze stilzitten en les krijgen. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Dus bijvoorbeeld wel mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Tijdens sportactiviteiten is het niet verplicht om een mondmasker te dragen.

Voor het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs zijn mondmaskers niet langer verplicht, tenzij de preventieadviseur of, op grond van de lokale epidemiologische situatie, de lokale crisiscel anders beslist.

Snel ingrijpen

“De Vlamingen hebben zich massaal laten vaccineren en ook jongeren doen het uitstekend. We willen iedereen die nog geen vaccin ontving, motiveren om zich te laten vaccineren én iedereen die dat al wel deed, motiveren om de resterende coronamaatregelen te blijven respecteren”, klinkt het in een persbericht. “Daarom willen we het nieuwe schooljaar organiseren met minder beperkende maatregelen. Meteen kan het onderwijspersoneel zich ook meer toeleggen op hun kerntaak; lesgeven. Daartegenover staat dat we blijvend verantwoordelijkheid nemen en kordaat optreden daar waar zich problemen stellen.”

Zo zal er worden ingegrepen op plaatsen waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden. Per direct en afhankelijk van de situatie kan dan worden overgegaan tot:

- Mondmaskerplicht (bij personeel en leerlingen ouder dan 10 jaar) gedurende 14 dagen

- Preventief testen van klasgroep(en)

- Quarantaine van klasgroep(en).

Nieuw evaluatiemoment

In beginsel blijven deze maatregelen minstens gehandhaafd tot een nieuw evaluatiemoment eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of het vereisen, kan het onderwijsoverleg altijd vroeger worden samengeroepen. Later deze week zal er ook over het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs een beslissing genomen worden.

Ventilatie

Daarnaast moet er een goede ventilatie zijn in school-, personeels- en klaslokalen in zowel basis- als secundair onderwijs. “Daarbij doen we een beroep op de expertise van de preventieadviseur van de school, die zich op basis van een actuele risicoanalyse ter plaatse vergewist van de veiligheid van de lokalen en, in lokalen waar dat nodig is, een CO2-meter of desgevallend zelfs mondmaskerplicht kan opleggen. Er is een duidelijk draaiboek ter beschikking van scholen met de te nemen maatregelen”, klinkt het.