Nieuws

Natuur en Bos ondersteunt preventieve maatregelen voor everzwijnschade

Het Agentschap voor Natuur en Bos herlanceert de projectsubsidie voor initiatieven van lokale overheden die everzwijnschade voorkomen. Op die manier hoopt ANB het samenleven met everzwijnen makkelijker te maken. Er wordt voor deze projectoproep 100.000 euro voorzien.

Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen, wat vaak voor schadegevallen zorgt. “Preventieve maatregelen kunnen zeker soelaas bieden. Daarom lanceert ANB een projectsubsidie om samenwerkingsprojecten rond preventieve maatregelen te stimuleren”, vertelt Vlaams everzwijncoördinator Jolien Wevers.

Korte en lange termijn

Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie zijn gericht op het vermijden van schade bij particulieren en op het openbaar domein. Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen tot subsidie zijn het plaatsen van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters en het inrichten van natuur om everzwijnen weg te leiden van risicozones. De maatregelen moeten ruimtelijk goed doordacht zijn om schade door de everzwijnenpopulatie zowel op korte als lange termijn te voorkomen.

“Vanuit hun helikopterpositie kunnen lokale overheden goed inschatten waar er nood is aan maatregelen. Structureel overleg met betrokken partners wordt daarbij sterk aangemoedigd om het draagvlak van de maatregelen te verhogen", aldus Wevers.

De projectvoorstellen, die gescreend worden door de everzwijnencoördinator, kunnen ingediend worden tot 15 juni 2022.