Nieuws

Nieuw ketenakkoord varkens onder voorwaarden

De partners van het zogenaamde ketenoverleg hebben in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over de steun aan de Belgische varkensboeren. De voedingsindustrie en distributiesector hebben zich akkoord verklaard de varkensboeren met maximaal 15 miljoen euro te steunen.

 Eind deze zomer was tussen de landbouworganisaties, de distributiesector (Comeos) en de voedingsindustrie (Fevia, Febev, ...) afgesproken dat de Belgische varkensboeren op eenmalige steun konden rekenen, ter compensatie van de te lage prijzen voor hun producten. Maar het overleg daarover was vorige week afgesprongen. De landbouworganisaties klaagden toen aan dat er "geen enkel aanvaardbaar voorstel" op tafel was gekomen. Op initiatief van minister van Landbouw Willy Borsus (MR) en minister van Economie Kris Peeters (CD&V), zijn de partners toch weer aan tafel gaan zitten. Het akkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.