Nieuws

Onderzoek ZOL: Moderna vaccin wekt hogere antistof respons op dan het Pfizer-BioNTech vaccin

Meer dan 4000 medewerkers en artsen van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) zijn gevaccineerd met vaccins van 3 verschillende fabrikanten: Moderna, Pfizer-BioNTech én AstraZeneca. 2.500 onder hen namen deel aan een studie, waarbij de antistof titer ongeveer 2 maanden na de tweede dosis werd bepaald. ‘Doorgedreven data-analyse heeft uitgewezen dat antistoffen van personen die gevaccineerd werden met Moderna significant hoger liggen dan die van personen die het Pfizer vaccin toegediend kregen’ concluderen onderzoekers dr. apr. Deborah Steensels en dr. Line Heylen. De data-analyse van personen die het AstraZeneca vaccin kregen volgt binnenkort.

Vierduizend gevaccineerde medewerkers, artsen en vrijwilligers van ZOL en het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) vormden een interessante mix voor een grootschalige studie, met een eerste antistofbepaling +/- 2 maanden na de 2de dosis. Ongeveer 2500 personen onder hen namen vrijwillig deel aan de studie. Het resultaat van de eigen antistof titer kon geraadpleegd worden via het ZOL patiëntenportaal.

‘Bij het medisch valideren van de resultaten viel onmiddellijk op dat de individuele antistof titers sterk uiteenliepen’ verduidelijkt hoofdonderzoeker dr. apr. Deborah Steensels, klinisch bioloog in ZOL. ‘We zagen een duidelijk verschil in antistof titers van personen die het Moderna en mensen die het Pfizer vaccin kregen. Doorgedreven data-analyse bracht de bevestiging: de antistoffen van personen die gevaccineerd werden met Moderna liggen significant hoger dan die van personen die het Pfizer vaccin toegediend kregen.’

Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat het mRNA 3 maal hoger gedoseerd is in het vaccin van Moderna. De studieresultaten bevestigen eveneens de bevindingen van andere onderzoeksgroepen dat de antistof titers lager liggen bij oudere patiënten, en hoger bij vaccinatie na het doormaken van een COVID-19 infectie. Deze eerste resultaten werden inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

‘Verschillen in respons op de vaccins in kaart brengen, is belangrijk’ vult dr. Line Heylen aan. ‘Mogelijk kan de uitkomst van het onderzoek de verdere inzet van de beschikbare vaccins beïnvloeden. Zo zou de voorraad Moderna vaccins kunnen voorbehouden worden voor personen waarvan verwacht wordt dat de respons op vaccinatie lager ligt zoals ouderen, kankerpatiënten en nierdialyse-patiënten.’

Ook werd dankzij deze studie een klein aantal ‘low-responders’ geïdentificeerd. Deze zorgverleners hadden geen duidelijke risicofactoren op een lagere respons. ‘Om non-responders of low-responders te identificeren zou een antistoftest in de toekomst standaard kunnen worden, net zoals dit al vele jaren gebeurt voor hepatitis B bij zorgpersoneel’ concluderen dr. apr. Steensels en dr. Heylen. ‘Mensen wiens antistof titer onder een drempelwaarde ligt, kunnen dan eventueel geadviseerd worden om zich aan te melden voor een bijkomende inenting. De specifieke antistof drempelwaarde dient uiteraard nog bepaald te worden. Hierover zullen ongetwijfeld nieuwe inzichten volgen uit deze en andere lopende studies.’

De data-analyse van de groep mensen die gevaccineerd werd met het vaccin van AstraZeneca zal snel volgen. Het studieprotocol voorziet opvolging van deelnemende medewerkers, artsen en vrijwilligers gedurende 1 jaar, met opvolging van PCR resultaten (welke personen testen positief ondanks vaccinatie), en met een nieuwe antistofmeting na 1 jaar.